Intresserad av positiva affirmationer och citat?

Det är många som använder sig at positiva affirmationer och citat, jag är en av dem. Eller ja, framförallt använder jag mig av citat för att boosta eller bearbeta en situation. Jag använder mig faktiskt inte så mycket av affirmationer, men kan tycka att de fyller sin funktion ibland. I det här inlägget kommer jag gå igenom vad affirmationer egentligen är och om de verkligen funkar så som det är tänkt.

 

Vad innebär positiva affirmationer?

En positiv affirmation innebär att du uttalar positiva saker om dig själv i syfte att du ska må bra och prestera bättre. Affirmationer är likt visualisering, i affirmation skriver du och i visualisering så ser du framtiden i bilder. Tanken är att du ska programmera om dig själv. Precis som i visualisering så ska dina affirmationer redan ha hänt. Det kan exempelvis vara meningar som:

”jag har levt mitt liv fullt ut”

”jag har älskat”

”jag är nöjd över alla möjligheter som jag har skapat för mig själv”

 

Vad bygger affirmationer på?

Tanken bakom affirmationer bygger på en teori som heter ”cognitive dissonance theory”. Teorin säger att vi upplever stress när vi märker att vi är inkonsekventa mellan vad vi tror om oss själva och vad vi faktiskt gör. Exempelvis om min självbild är att jag är en glad och utåtriktad människa, men mina handlingar för dagen visar att jag är elak och inåtvänd så kommer jag uppleva stress. Mitt beteende stämmer inte överens med de tankar jag har om mig själv. Den här obehagliga stressen gör att vi försöker att återställa vårt beteende så att det stämmer överens med de tankar vi har om oss själva. Vi vill nämligen alltid behålla en balans mellan vad vi tycker och vad vi gör.

 

Fungerar affirmationer?

Svaret är faktiskt ”mja”. Det finns forskningsstudier som visar att det inte alls fungerar så bra. En studie som undersökte affirmationer och självkänsla fann att personer som redan hade låg självkänsla snarare förvärrade den än blev stärkta av affirmationer. Däremot visade studien att om du redan har en någorlunda hög självkänsla så kan affirmationer hjälpa.

Varför blir det så då? Jo det hänger ihop med modellen kring cognitive dissonance theory som jag skrev om i stycket ovan. Om jag genuint tycker att jag är värdelös, inte alls värd att älska och är ful så kommer det bli ett för stort hopp mellan att intala mig själv att ”jag är värd att älska”, eller ”jag är vacker” och hur jag faktiskt tycker att det är. Vi upplever inte affirmationerna som trovärdiga och då blir effekten motsatt, vi mår ännu sämre. Tanken hos en person med låg självkänsla som försöker att jobba med positiva affirmationer kan gå ungefär såhär: ”jag är verkligen helt värdelös som står här framför spegeln och försöker intala mig själv att jag är vacker. Precis som att spegeln kan göra om mig…. Nu blir jag väl ett freak också som står här och pratar med mig själv”.

Läs mer om studien här.

Så om du tror att du har låg självkänsla ska du inte börja med positiva affirmationer. Det kan göra med skada än nytta. Om du däremot känner att du redan tycker någorlunda bra om dig själv då kan du använda dig av positiva affirmationer för att ge dig själv en boost.

 

Varför gillar jag citat?

Jag gillar citat väldigt mycket. Det finns tre anledningar till det.

  1. Genom att arbeta med citat så stärker jag det jag behöver i nuläget, jag ”rotar fast” citat i mig själv och jag bearbetar situationen utifrån det som mitt liv kretsar kring just nu. Jag använder mig alltså av cognitive dissonance theory. Jag har redan tankar som jag vill stärka upp. Jag vill hitta bevis för att det verkligen är på det här sättet. I takt med att jag startar upp företag så är exempelvis följande citat verkningsfulla för mig:

”I never dreamed about success I worked for it”

“Supporting another success won´t ever dampen yours”

  1. Citat ger mig inspiration. Citaten kommer I princip alltid från någon som redan har lyckats eller åstadkommit något. Då blir de en boost för mig att tänka ”kan hen så kan jag”.
  2. Mina citat blir en självuppfyllande profetia. Eftersom jag genom steg ett verkligen rotar citaten inom mig och lägger kraft på att tänka på dem så ökar chanserna för en självuppfyllande profetia att uppstå. Det jag tror kommer att hända tenderar att faktiskt hända i mycket högre utsträckning.

 

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna