Det här är viktigt! Hur en person mår kommer att påverka dennes arbete. Alla livets pusselbitar hänger samman. Går det dåligt i privatlivet så kommer det att påverka jobbet. Det är galet att tro någonting annat!

Du som chef måste vara intresserad av din personals liv. Det går inte att bara räcka över ett schema, lista upp uppgifter och sedan känna dig klar.

Personalen är verkligen företagets viktigaste resurs! 

Du som chef måste behandla personalen därefter. Du som chef måste också anpassa ditt ledarskap och dina krav efter hur personal mår.

Du kan inte förvänta dig samma arbetsresultat av en person som genomgår skilsmässa, har behövt avliva sin hund, är i konflikt med släkten eller har varit sjuk.

Ifall det går sämre för en anställd kan du inte bara anta att denne har blivit lat eller är slarvig. Oftast finns det en bakomliggande orsak. Istället för att skälla och berätta hur missnöjd du är över arbetsresultatet kanske din anställda behöver extra stöd och en förstående hand. Om en person redan mår dåligt och har det tungt hemma är det sista som behövs en chef som klagar och är missnöjd. Tro mig arbetsresultatet kommer inte att gå upp!

Satsa istället på att bli personens trygga punkt. Få personen att känna ”det är tungt nu, men på arbetet får jag i alla fall uppskattning”. Säg saker som ”vad du är stark som orkar gå till jobbet varje dag trots…” eller ”jag är imponerad över hur mycket du orkar med trots….”

Om du som chef bryr dig om dina anställda, stöttar dem och anpassar ditt ledarskap och dina krav kommer svackan att gå mycket smidigare. Arbetsresultatet kommer fortfarande att gå ner (det är oundvikligt), men inte lika mycket! Framförallt kommer personen att komma ihåg hur väl hen har blivit bemött, skapa goodwill och troligtvis stanna längre hos företaget.

Ta hand om din personal!