Sluta att multitaska!

Jag har kommit på mig själv med att den senaste månaden försök att multitaska, trots att jag vet att det egentligen inte alls är effektivt. Multitaska innebär att man gör flera uppgifter samtidigt. Istället för att fokuserat jobba med en uppgift gör man lite allt...