Jag har kommit på mig själv med att den senaste månaden försök att multitaska, trots att jag vet att det egentligen inte alls är effektivt.

Multitaska innebär att man gör flera uppgifter samtidigt. Istället för att fokuserat jobba med en uppgift gör man lite allt möjligt samtidigt. Exempelvis kanske jag skriver på ett mail, sedan svarar jag i telefon, svarar på ett sms, pratar lite med min kollega och sen går jag tillbaka till att svara på mailet.

Värdelöst beteende!

I grund och botten utför personer multitasking för att de tror att de ska hinna med mer på kort tid. Det är ofta ett tecken på att de har för mycket att göra eller helt enkelt inte förstår att det snarare tar längre tid att utföra uppgifterna. Det kan vara ett inlärt beteenden som behöver vänjas av med.

Såvida vi inte ska göra väldigt enkla uppgifter som sitter i ryggmärgen som att exempelvis vara ute och gå samtidigt som man pratar med någon annan, klarar vi helt enkelt inte av att multitaska. Forskning visar att vi blir upp til 40% mindre effektiva när vi multitaskar.

Allt detta blev jag påmind om när jag var på en ledarskapsdag för två veckor sedan. Jag var på ett seminarium som <a href="http://www important site.capacitet.se/”>capacitet,se höll i. Ett bra seminarium där föreläsaren bad oss att göra en enkel övning för att se skillnaderna på hur snabbt vi kan klara en uppgift genom att inte multitaska.

  1. Ta fram penna och papper
  2. Tar fram ett tidtagarur.

Du ska skriva ”Jag är en grym multitaskare” samt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Första gången du gör övningen så skriver du först ”jag är en grym multitaskare” och när du är klar med det skriver du siffrorna 1-23

Hur lång tid tog detta?

Den andra gången ska du skriva precis samma sak, men denna gången ska du växelvis skriva en bokstav och sedan en siffra.

Vi var minst 50 stycken som lyssnade på seminariet och inte en enda av oss fick bättre när vi skrev växelvis andra gången. Alla fick sämre tid och många missade antingen en bokstav eller en siffra. Prova själv och jämför dina resultat.

Det tar alltså inte bara längre tid att multitaska, det blir dessutom mycket lättare fel.

Ta en sak i taget och jobba koncentrerat med det. Du vinner på det!