Mindfulness är starkt evidensbaserat, det finns ett stort forskningsstöd på mindfulness. Ett flertal forskningsartiklar bekräftar att utövande av mindfulness ger minskad stress och oro. Det förbättrar sömnen, ger större självinsikt och ökat fokus. Det finns alltså många hälsoeffekter och sammantaget mår de som praktiserar generellt bättre än vad de gjorde innan de började med mindfulness.

Jag gick själv en mindfulnesskurs i  början på året där vi gjorde självuppskattningar både innan och efter kursstart. Enligt min egen uppskattning förbättrades följande:

  • Jag blev mer medveten om när jag reagerade på mina känslor och hur mina känslor påverkar mina reaktioner.
  • Jag fick lättare att hålla uppmärksamheten på nuet.
  • Jag upptäckte kroppslig spändhet och obehag mycket snabbare än tidigare.
  • Kunde ha mer fokus på de uppgifter som jag genomförde just nu. Jag utförde även mina uppgifter på mindre automatik.
  • Tänkte mindre på det förflutna och framtiden.
  • Min förmåga att somna snabbare förbättrades markant. Och jag fick en mer sammanhängande nattsömn.
  • Jag fick lättare för att sätta gränser.
  • Jag kände mig mer kärleksfull i mina relationer.
  • Jag kände mig mer kreativ.

Detta är alltså mina resultat för en kurs på 8 veckor. Det finns så mycket att vinna på att investera i sig själv och lära sig mer om mindfulness.

Med det sagt är mindfulness ingen mirakelkur. Det är inte som så att jag sänker min stress till 0 nivå. Det innebär inte heller att jag aldrig oroar mig. Forskningen har visat på att stress och oro sänks med ungefär 30%.

Mindfulness är inte heller en religion. Under en kurs pratar vi inte om tibetanska munkar, astrologi eller magi. Mindfulness är istället någonting som du aktivt kan välja att ha som ingrediens i ditt liv. Det är ett sätt för dig att förhålla dig till dig själv och till omvärlden. Hela tanken bygger på att du tar ansvar för ditt eget liv och hur du kan påverka det. Genom mindfulness kan du påverka dina tankar, känslor och handlingar. Vi tränar oss själva på att stänga av vår autopilot och påverka våra liv i den riktning vi vill.

Skulle du vilja gå en kurs i mindfulness eller vill du ha individuell coachning i mindfulness? Jag är utbildad både coach och mindfulnessinstruktör.