Jag vill tipsa om en övning som jag tycker är fin och inspirerande. Idag hade vi en värderingsdag med ledningsteamet. Jag fick själv många tankeställare och jag upplevde att hela gruppen kom varandra närmre. Vi inledde med denna uppgift och den satte en skön, positiv anda för resten av dagen.

Övningen som jag vill tipsa om är en uppgift som jag tog med mig från en av mina kurser i somras. Att göra övningen är som att få en present och självkänslan växer.

Alla får varsitt papper och längst upp skriver varje person ”Intryck av” och sedan sitt namn. Ex:

” Intryck av Anna”

Därefter skriver var och en vad de tror att de skickar ut för intryck/ vad andra tänker om en själv längst ned på pappret. Detta viks sedan upp så att ingen kan se vad det står.

Samtligas papper skickas därefter runt i en cirkel och alla skriver ner vilka intryck de har av var och en. För varje kommentar viks pappret så att ingen kan se vad någon annan skriver.

Vi var sex personer idag och då innebär det att alla fick sex kommentarer plus det som man själv hade skrivit.

När pappret väl kommer tillbaka till en själv känner man sig spänd på vad som står och man är sugen på att öppna. Det är väldigt fint att veckla ut pappret och läsa vad alla har skrivit.

I mitt fall var det två kommentarer som ofta återkom. Det var många som hade skrivit att de tyckte att jag var ”stöttande” och ”inspirerande”. Det värmde verkligen inombords. Det är precis så jag vill vara.

Av övningen så blev jag motiverad att fortsätta att vara just stöttande och inspirerande. Någonting som inte är helt lätt att vara när det är mycket att göra. Det gäller att inse att mina viktigaste arbetsuppgifter inte är att svara på mail eller sköta administration. Min viktigaste uppgift är att finnas till hands för alla.