Jag har under ett litet tag känt att vår organisation håller på att springa om mig. Som att jag inte riktigt hänger med. Så kan det lätt bli om man växer för snabbt. Det blir en spretig organisation som inte riktigt vet vad den ska ta vägen. Alla kör på med sitt eget race.

Igår kom jag på andra tankar. Jag satt och hade en intervju med en av våra teamledare för en regionchefstjänst. En fråga som är viktig att gå igenom är givetvis hur person X tror att hen kommer att jobba som regionchef. Kandidaten börjar prata om ledarskap och börjar berätta med ord som skulle kunna vara tagna direkt ur min egen mun. Varpå hen utbrister, min inspirationsskälla är min egna regionchef, hen har väldigt bra tankar om ledarskap.

Vid sådana tillfällen känner jag mig trygg. Jag har alltså lyckats förmedla mitt sätt att se på ledarskap så väl till våra regionchefer att de på ett eget sätt kan föra det vidare till sina teamledare.

Sanningen är att vi har blivit så stora att jag inte längre kan styra och kontrollera organisationen på samma sätt som jag kunde när vi hade 450 anställda ungdomar.

Organisationen kommer att springa på. Det finns så mycket glöd och driv hos oss. Mitt jobb är inte att försöka bromsa det. Istället ska jag ge riktningar, skapa vägskyltar som våra medarbetare kan springa efter. Mitt ledarskap är nuförtiden mer visionärt. Jag finns till för att inspirera och ge guidning inför framtiden. Jag ska ge vägledning och skapa identitet i organisationen.

Att tänka på detta sätter kräver tillit. Det är ganska läskigt att släppa taget, att låta våra anställda springa på. Vi är dock redo. Vi har en stadig grund att stå på.

Denna form av ledarskap kan kallas för transformellt ledarskap. Transformellt ledarskap går i grunden ut på att inspirera och motivera medarbetare genom att vara en synlig förebild och vara tydlig i sin kommunikation. Det finns studier som visar att ett transformellt ledarskap leder till både ökad prestation och välmående. För mer info kan du läsa denna abstract från en svensk forskare som heter Susanne Tafvelin.