Denna veckan har jag gått en kurs i ACT och Cirkelsamtal. ACT står för Acceptande and commitment Training/Therapy.

Kort och gott så handlar det om att acceptera de tankar och känslor som jag har och därmed kunna vara närvarande i nuet. Det handlar om att fundera ut vad som jag tycker är viktigt i livet och därefter ta konkreta steg för att komma dit jag vill.

Acceptans är centralt inom ACT. Tanken är att vi inte kan springa ifrån våra känslor, det går inte i långa loppet att hålla dem borta från oss. Istället ska vi jobba på att göra känslorna till en del av oss. Vad vi behöver acceptera är högst individuellt, men exempel kan vara osäkerhet kring framtiden, hur vi ser ut, att dygnet bara har 24 timmar, att vi inte alltid kan prestera på topp osv. En metatanke kan också vara att vi ska acceptera att det är svårt att acceptera. 

Den andra viktiga delen är medveten närvaro eller mindfulness. Till stor del handlar det om att hela tiden leva i nuet att vara här och nu i sitt medvetande. Vi ska inte vara upptagna med det förflutna eller framtiden eftersom vi då går miste om nuet. Vi ska vara medvetna om när vi värderar eller dömer och istället rikta in oss på att konstatera och erkänna.  Just medveten närvaro har i forskning visats ge större psykologisk flexibilitet, vi får ett bättre immunförsvar, sover bättre och får ett sundare perspektiv på tankar och känslor.

Avslutningsvis handlar ACT om att sätta upp livsriktningar och därefter sätta upp mål som är i linje med livsriktningen. Exempelvis kan en livsriktning vara att jag gärna vill jobba med ledarskap och att inspirera andra. Då kan ett konkret mål vara att bli ledare på friskis och svettis. Livsriktningarna är med stabila, ungefär som en ledstjärna eller en kompass, medans målen är mer utbytbara och föränderliga. Men tanken är att har man ett val som måste göras eller fattas så ska man ställa sig frågan ”är detta i linje med min livsriktning?” för att därav få guidning.

Hur hjälper detta mig som ledare då? Mycket skulle jag vilja påstå. Till en början lär jag verkligen känna mig själv. Att vara medveten om vad jag vill och mina värderingar kommer göra mig till en bättre ledare. Jag kommer att stå stadigare och stabilare i marken. Många övningar som vi har gjort i kursen kan direkt översättas till mitt chefskap och mål som jag har i arbetslivet. Exempelvis så fick vi göra en övning där vi skulle tänka oss in i ett drömscenario 2 år framåt i tiden där alla våra önskningar hade gått i uppfyllelse. Genom att bli medveten om vad jag drömmer om och vad jag vill så kan jag sätta upp livsriktningar och därmed konkreta mål för att ta mig dit jag vill. Detta går lätt att översätta till organisationens visioner, vart organisationen är påväg och hur organisationen ska utvecklas.

Framförallt så hjälper acceptans och medveten närvaro mig att må bättre. Och självklart kommer jag att vara en bättre ledare som kan inspirera andra om jag själv mår bra. Om jag är för stressad och inte landad i mig själv kommer jag att fatta dåliga beslut, jag kommer att vara lättirriterad och jag kommer inte att ha tålamod till de utmaningar som finns.

Kursen hålls av två kvinnor som heter Maria och Sara. Jag upplever de båda två som kompetenta och inspirerande och kan rekommendera deras kurser om någon vill lära sig mer. Mer om det kan du läsa här.