Jag har ett gäng vänner som klagar över sina chefer. Och det har fått mig att fundera på varför det finns så många dåliga chefer. Självklart kan man inte vara älskad av alla och därför blir mina vänners tolkningar kanske lite skeva, men ändå. För helt ärligt, så svårt är det inte!

Genom att ha ett intresse för ledarskap och din personals välbefinnande så kommer du att komma långt!

Och det är i detta jag tror att ett stort problem ligger. En hel del av våra chefer är helt enkelt inte engagerade i ledarskapet.

På pappret kommer du alltid att vara chef, du har såkallad positionsmakt. Det är inte synonymt med att du utövar ledarskap. Jag tror att en hel del chefer vill ha just makt. De tycker det är statushöjande att vara chef click to find out more. Vad det faktiskt innebär att vara chef och ifall de är lämpade spelar mindre roll.

När en chef använder sig av sin positionsmakt i för stor utsträckning tror jag inte att det går så bra. Då utdelas order och chefen förväntar sig att personalen ska lyda. Chefen känner att just titeln ger denna rätt att leda. Om personalen undrar varför de ska utföra uppdraget så säger chefen med för stor positionsmakt ”för att jag är din chef och jag säger åt dig att göra det”.

När jag agerar chef vill jag inte att personalen ska lyda för att jag är just chef. Jag vill att de ska utföra min förfrågan för att de litar på mig och känner förtroende för mig. Om personalen undrar varför de ska utföra uppdraget är det viktigt att jag har väl begrundade argument och kan förklara för personalen så att en förståelse skapas. Att personalen förstår varför någonting ska göras är grunden till motivation och en väl utförd uppgift. 

Att jobba för en chef som agerar med positionsmakt i ryggen håller säkert ett litet tag, men i det långa loppet finns det ingen som vill jobba för en sådan chef.

Ska du jobba som chef, se till att ha ett genuint intresse för ledarskap och människor. Har du det kommer du att komma långt!