Learning by doing- gör att din kunskap bibehålls med 75%

Scouterna har anammat den här principen väl och som gammal scout kan jag intyga att det fungerar mycket bra. Learning by doing- 75% bibehållen kunskap National Training Laboratory for Applied Behavioral Science är en organisation vars syfte är att utbilda företag,...