Det vi tränar på blir vi duktiga på. Det gäller även positiva och negativa tankar. Det innebär att ju mer vi tänker negativa tankar desto bättre blir vi på att tänka negativt. Ju fler positiva tankar vi tänker desto bättre blir vi på att tänka positivt.

Jag är övertygad att våra tankar påverkar vårt liv och att vi själva kan påverka vårt öde i hög grad.

Vi kan, via vår hjärna koppla samman olika tankemönster och känslostämningar, detta kallas för neuroplasticitet. När du gör någonting eller tänker på någonting så är det som att du trampar upp en liten, liten stig i din hjärna. Ju mer du utför någonting eller tänker på någonting, desto större och bredare blir stigen. Till slut är det en väg. De vanor vi har blir ingrodda i hjärnan. Vi kommer därefter att värdera världen utifrån våra stigar i hjärnan. Det är på detta viset som vi lär oss saker.

Vår hjärna är formbar genom hela livet. Begreppet att det är svårt för ”gamla hundar att lära sig sitta” är helt förkastligt. Vilken negativ människosyn vi har om vi tror att det inte går att ändra på sig, oavsett ålder.

I vår hjärna finns det en mängd neuroner (nervceller) och synapser (kopplingen mellan neuroner). Kolla på bilden i inlägget för att förstå :). Neuroner vill alltså bli ihopkopplade med varande, genom synapser. De vill bilda länkar. Det gör dem genom att prata med varandra och skapa relationer med varandra. På så sätt får vi nät av neuroner som alla är sammankopplade med varandra. Det viktiga här är att bara för att neuronerna har kopplat ihop sig en gång behöver de inte vara ihopkopplade för gott. Det går alltså i högsta grad att, genom mental träning påverka sammankopplingarna.

Genom mental träning kan vi lära oss att koppla om neuronerna. Har jag ”lärt” min hjärna att tänka negativt och jag har negativa kopplingar i hjärnan kan vi alltså lära oss att bilda nya positiva tankar.  Om vi försöker att byta tankemönster eller vanor kommer vägen med tiden mer att likna en stig och till slut kommer den inte ens finnas kvar.

Om vi avbryter våra ”normala” tankemönster så kommer relationen mellan cellerna att brytas ner. Till slut kommer neuronnätet att brytas upp och det finns då möjlighet för nya kopplingar. Nu är cellerna redo för att haka på nya celler och på så sätt skapa nya relationer. Nya positiva tankar kan bildas!

Är du exempelvis superduktig på att säga ”ja” till allting och skulle vilja lära dig att säga ”nej” oftare behöver du aktivt arbeta med mental träning för att skapa nya kopplingar i hjärnan. Din hjärna är van vid att alltid säga ”ja” och därför upplever du det som svårt att säga ”nej”.

Så hur gör du för att ändra dina tankemönster, skapa nya kopplingar mellan neuronerna och faktiskt leva ett liv som du vill leva?

  1. Blir medveten om dina tankemönster.
  2. Beskriv hur du skulle vilja ändra dina tankmönster.
  3. Gör detta i positiva ordalag.
  4. När en tanke dyker upp som du vill förändra- säg till dig själv hur du istället vill göra.
  5. GÖR DET

Med tiden kommer detta att bli lättare och lättare och tillslut är detta din ”naturliga” tankebana. Känner du att du behöver hjälp med att bryta dina tankebanor är du varmt välkommen att höra av dig. Coachning är ett utmärkt sätt att frigöra din tankar.