Scouterna har anammat den här principen väl och som gammal scout kan jag intyga att det fungerar mycket bra.

Learning by doing- 75% bibehållen kunskap

National Training Laboratory for Applied Behavioral Science är en organisation vars syfte är att utbilda företag, konsulter och coacher i hur de bäst ska lära ut ny kunskap inom professionell och personlig utveckling till sin personal. De har forskningsbaserade rekommendationer på vad som fungerar för att kunskap ska sätta sig och  de forskar även aktivt  i ämnet. De säger att learning by doing är superviktigt för att kunskap ska bibehållas. Genom att du testar teorin i praktiken så kommer du kunna ha nytta av din nya kunskap och komma ihåg den till 75%. Det kan jämföras med att “bara” läsa. Då kommer din nya kunskap endast att sätta sig till 10%. Här hittar du hela utbildningspyramiden.

John Dewey och David A Kolbs

Till att börja med så heter egentligen learning by doing “erfarenhetsbaserad inlärning” och skiljer sig från behavioral learning eftersom erfarenheter spelar en central roll. Uttrycket myntades av en pedagog som hette John Dewey och blev sedan en teori från en snubbe som heter David A Kolbs. John Dewey sa inte exakt orden “learning by doing” utan sa istället: ”Learn to do by knowing and to know by doing”. För John var det viktigt att kunskapen kunde få en nytta och ha en verklighetsanknytning. Enligt John var det ingen mening med att lära sig någonting om kunskapen inte fick någon praktisk nytta. I kort, vad finns det för anledning till att du lär dig om du inte har användning av det som du lär dig.

Bearbeta och testa teorin i praktiken

Enligt teorin så går inlärning till genom att vi upplever någonting, bearbetar det vi har upplevt, skapar en teori kring upplevelsen och sedan testar teorin i praktiken. För en fin bild på hur detta ser ut så kolla in studiefrämjandets inlägg. http://www.studieframjandet.se/Global/Ledarutveckling/L2/Lärandet/Kolb_erfarenhetsbaserad%20inlärning%20.pdf

Håller du med mig?

En viktig del i learning by doing är att faktiskt bearbeta den informationen som kommer till dig och skapa din egen teori och sanning kring denna. Det är därför viktigt att du funderar på vad det är jag faktiskt säger. Håller du med eller är det någonting som känns konstigt? Jag är ingen allvetande gud och kanske har du en annan uppfattning än vad jag har? Kommentera gärna och skriv till mig iså fall så att vi kan ha ett utbyte av varandra.

 

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna