Val2014Om två dagar är det  val (den 14 Sep). Det är superviktigt att just DU går och röstar.

Sverige är ett demokratiskt styrt land och det är någonting som vi oftast tar för givet. Likväl är det fortfarande viktigt att vi hela tiden  jobbar för att behålla vår demokrati. Vi måste ta ett aktivt ansvar för att förvalta demokratin. Gör vi inte det kan det hända att antidemokratiska rörelse får gehör för sina idéer.

Att ingå i en demokrati innebär att alla har samma rättigheter och står lika inför lagen. Att vi har rösträtt innebär att vi har rätt att uttrycka våra åsikter och sprida våra tankar och idéer. Detta är av största vikt för att kunna föra utvecklingen framåt. Ifall kunskap låses in och tankar inte får flyga fritt kommer vi att stagnera.

Demokrati betyder folkstyre/ folkmakt och motsatsen till demokrati är diktatur. Hamnar vi ett läge där vi går mot en diktatur innebär det att diktatorn inte behöver bry sig om vad den allmänna befolkningen önskar och tycker.

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor ska få rätt att leva ett drägligt liv. Det innebär bland annat att människor har rätt att tänka vad de vill, säga vad de vill, är fria från slaveri, har rätt till utbildning och rätt till mat och husrum.

Detta är någonting som vi måste värna om!

Demokrati och mänskliga rättigheter är två skilda saker, men har ett nära sammanband. Att de mänskliga rättigheterna respekteras är en förutsättning för att kunna ha en demokratisk kultur. Men genom att ha en demokrati så förstärks skyddet av mänskliga rättigheter.

Historiskt sätt är det demokratier som skyddar individen och de mänskliga rättigheterna bäst. I regimer som är baserade på diktatur kan förtryck ske och du kan hamna i fängelse för att du har en viss åsikt eller för att du tillhör en viss folkgrupp.

Avslutningsvis är det viktigt att du faktiskt tar några timmar av ditt liv för att sätta dig in i vad de olika partierna tycker. Läste precis den här bloggen som hävdar att det är viktigt att ”rösta rätt”. Med rösta rätt innebär det att du som väljare röstar på det parti som bäst representerar sina intressen. Gör några valkompasser för att få en hint om vad du borde rösta på. Titta på några partiledardebatter och kika in på de partiers hemsida som du överväger att rösta på.

Du kan läsa mer på: www.mänskligarättigheter.se , www.val.se och www.riksdagen.se