Forskning har visat att det finns gemensamma drag hos de företag som är mest framgångsrika sett till lönsamhet och tillväxt. Vad har exempelvis de två riktigt framgångsrika svenska företagen Scania och HM gemensamt gemensamt?

Dessa har inte bara ekonomisk framgång utan de bedriver även en framgångsrik personalpolitik. De har en kultur som präglas av delaktighet och jämlikhet, vilket ger motiverade och engagerade medarbetare. Det finns naturliga utvecklingsmöjligheter och företagen arbetar med kontinuerlig förändring.

Ett företag som lyckas frigöra den kraft som finns hos alla sina anställda kan räkna med att bli framgångsrikt. En organisation är inte bättre än de personer som arbetar inom den. För att frigöra kraft krävs det långsiktighet och inte arbeta med kortsiktiga lösningar så som neddragningar, ledarskiften och omfattande organisationsändringar. En anställd som går runt och känner sig otrygg kommer inte att kunna prestera på topp. Framgångsrika företag är försiktiga med radikala förändringar , de gör istället förändringar steg för steg, gradvis.

Trygga anställda mår helt enkelt bättre och presterar både mer och bättre. 

Det har länge setts som en kostnad att ha personal. Det stämmer delvis, men det är otroligt viktigt att inte glömma bort att personalen också är intäktsdrivande. I ett tjänsteföretag är det definitivt personalen som är organisationens viktigaste resurs. För att ett företag ska kunna tjäna pengar måste det finnas personal som mår bra och som kan prestera. 

Ett framgångsrikt företag har en unik koppling mellan strategi, värdering och praktisk handling. Det är alltså viktigt att dessa samarbetar och stödjer varandra. Värderingar är alltid en guide till beteende och handling. Strategin behöver gå i linje med en värdering. Det går exempelvis inte att ha en värdering som säger kvalité om handlingen är att en arbetsuppgift ska bli klar så snabbt som möjligt. Genom att ha en tydlig företagskultur skapas det trygghet för personalen. Företaget känns stabilt, igenkännande och konsekvent.

En bra kultur kännetecknas av:

  • Kunden och omvärlden i fokus
  • Teamwork och samarbete
  • Eget ansvar och att kunna fatta egna beslut
  • Engagemang för att ständigt kunna utvecklas
  • Öppen kommunikation
  • Misslyckanden är tillåtet
  • Det finns konkreta mål som går att påverka

Att behålla en konsekvent företagskultur är inte alltid helt lätt. Det gäller att inkorporera kulturen i alla led och speciellt vid tillväxt, nyanställningar och ledarskapsprogram. Chefen är företagets kulturbärare och det är därför av högsta vikt att denna ”andas” företagets värderingar både i sin kommunikation och i sitt handlande. 

Framgångsrika företag är också bra på att omsätta idéer till handling. Det är ofta många bra idéer som aldrig genomförs. För att ett företag ska kunna utvecklas och röra sig framåt (vilket är ett måste för att överleva) behöver det ligga en betoning på ständig förändring, förbättring men också ansvar och handlingskraft.

Vill ni ha hjälp med att skapa en framgångsrik organisation får ni gärna ta kontakt med mig på anna@ledarskaphalsa.se