Rätt energi är det som verkligen gör att det går bra för ett företag.

Att ha en arbetsplats fylls med energi betyder medarbetarna är både ivriga att agera och har också möjlighet till det. Rätt energi är det som verkligen gör att det går bra för ett företag. I den här guiden går jag igenom hur du som ledare kan skapa energi på din arbetsplats. Att skapa energi på arbetsplatsen handlar om två huvudsakliga faktorer: Hur medarbetarna interagerar med andra och hur kontexten ser ut som de interagerar i.

Energin på din arbetsplats grundar sig på de mänskliga relationerna.

Jag hävdar att den energi som finns på arbetsplatsen till stor del baseras på de mänskliga mötena, både i företaget och de som företaget samarbetar med. De relationer som kännetecknas av mycket energi är baserade på ömsesidig positivitet, tillit och ett aktivt engagemang. Det gör att alla känner sig både motiverade och kompetenta.

 

Skapa ringar på vattnet med hjälp av energi.

Varje interaktion som sker kan göra att vi känner oss fyllda med energi eller dränerade på energi. Om vi fyller på med positiv energi kommer det skapa ringar på vattnet. Är vi fyllda med energi är det lättare att både tänka och agera i nuet. Det får oss att arbeta effektivt, interagera ännu mer med varandra och komma fram till lösningar. Genom ett meningsfullt samarbete får vi bra sparringpartners som gör att vi orkar röra oss framåt. Positiv energi skapar ökar chanserna för bra samarbete och att lära sig genom varandra. Det gör att vi kan samverka bättre mellan avdelningar, färre personer slutar, fler medarbetare kan tänka sig att lägga in det där lilla extra när det behövs och förändringar blir inte lika jobbiga.

 

Hur kan du skapa rätt och härlig energi på din arbetsplats?

Medvetet närvarande.

Var medvetet närvarande i dina möte. Att verkligen vara närvarande är en enorm gåva idag eftersom vi hela tiden frestas att vara tudelade i vår uppmärksamhet. Tänk på ditt kroppsspråk och stäng av mobilen när du har ett möte.

Var genuin.

Var genuin. Var helt enkelt dig själv, så som du är. Strunta i yta och status. Om du är där med hjärtat kommer det att märkas av. Vi är ofta väldigt bra på att snappa upp ett falskt beteende.

Ge bekräftelse i din kommunikation.

Om en medarbetare berättar någonting jobbigt för dig så visa att du hör personen och tar in vad hen säger. Säg att du alltid finns där om hen behöver någonting. Har medarbetaren gjort något bra, säg det! Visa att du tycker hen är värdefull.

Lyssna aktivt.

Att verkligen lyssna är en helt annan nivå att höra. Att lyssna aktivt innebär att du lyssnar på det som sägs och på det som inte sägs. Du gör små sammanfattningar och upprepar vad den andra personen säger. Det innebär också att du tar in kroppsspråket i samtalet samt visar att du är med genom att göra små hummanden.

Visa stöd och uppmuntran.

Det kan exempelvis innebära att du säger ”jag har ett önskemål” istället för att säga ”jag kräver att du gör detta”. Det kan också innebära att du fokuserar på vad du vill att personen ska göra istället för vad du inte vill att personen ska göra. Exempelvis om du tycket att du blir störd ofta så skulle du kunna uttrycka det som ”ska vi ha ett kortare avstämningsmöte en gång i veckan, det gör att både du och jag kan arbeta mer fokuserat” istället för ”kom inte in och stör mig hela tiden, jag får ingenting gjort”.

 

Läsa mer?

Jag kan rekommendera boken: Energize your workplace. 

 

Vad tycker du?

Med hjälp av de här 5 tipsen är jag övertygad om att du kommer skapa bättre energi på din arbetsplats. Hör gärna av dig och berätta hur det gick 🙂 Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna