I grund och botten är det din chef som har ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön, men din chef kan inte göra allt själv.

Ni måste alla arbeta tillsammans för att få till den där goa känslan som gör att det känns roligt att gå till jobbet måndagmorgon. Om du upplever problem eller har förslag på förbättringsåtgärder är det viktigt att du säger till.

Hur mycket av ditt liv spenderar du på jobbet?

Om du arbetar fulltid är det tänkt att du ska vara på jobbet ca 40 timmar i veckan. På en arbetsvecka finns det 120 timmar. Om vi plockar bort tiden du sover blir det 80 timmar kvar. Det innebär att du spenderar halva din tid på jobbet.

* Det kan vara bra för dig att känna till att det finns EU direktiv som säger att du under ett dygn ska få minst 11 timmar sammanhängande vila samt att du i snitt max ska jobba 48 timmar/ vecka (inklusive övertid).

Förstärk och utveckla era friskfaktorer.

Det är inte rocket science att om vi mår bra på jobbet kommer vi att vara mer effektiva. Vad är det då som gör att vi mår bra? Det är en rad faktorer som samverkar och de brukar med ett samlingsnamn kallas för friskfaktorer. Motsatsen till friskfaktorer är sjukfaktorer. Vill ni ha en blomstrande arbetsplats ska ni alltså arbeta med att förstärka och utveckla era friskfaktorer.

Du är viktig.

Som jag skrev i början är det i grunden din chef som har ansvaret för att se till att du har en bra arbetsmiljö. Men det är svårt att göra förändringar om en inte vet om att det behövs.

En del upplever det som att arbetsplatserna har blivit tystare. Det innebär att istället för att säga till och försöka ändra på situationen så sjukskriver en sig eller säger upp sig. Det här kan göra att problem aldrig kommer fram. Och vet chefen inte om problemen är det mycket svårt att göra någonting åt dem.

Friskfaktorer på individnivå:

Vilka friskfaktorer som är viktiga för just dig är såklart individuellt, men det finns en hel del faktorer som gäller för de allra flesta 🙂

 • Vi mår bra av variation och utveckling i arbetet
 • Vi gillar eget ansvar.
 • Vi vill gärna känna yrkesstolthet.
 • Vi vill gärna uppleva vårt arbete som meningsfullt.
 • Vi vill känna gemenskap med våra kollegor.
 • Vi vill kunna vara med och påverka beslut.

Friskfaktorer på gruppnivå:

 • I arbetsgruppen föredrar vi rak kommunikation.
 • I arbetsgruppen behöver vi kunna lita på varandra.
 • I arbetsgruppen vågar vi vara ärliga och säga till när någonting är fel.

Friskfaktorer på chefsnivå:

 • Vår chef ska vara närvarande.
 • Vår chef ska ge kontinuerlig feedback.
 • Vår chef ska ge tydliga riktlinjer.
 • Vår chef kan hjälpa oss att prioritera mellan arbetsuppgifterna när det är mycket att göra.

Vill du läsa vidare?

Jag rekommenderar:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/

http://www.arbetslivskoll.se/wp-content/blogs.dir/9/files/2013/04/arbetsmiljo.pdf

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/sex-faktorer-som-gor-din-arbetsplats-frisk/

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna