Coachning hjälper dig att finna den bästa lösningen för dig eller din verksamhet, oavsett vilket problem det kan vara. Coachning är mycket resultatinriktat, vad ska du göra och hur ska du göra det? Du får hjälp med att sätta riktningar och stärka din förmåga att lyckas. Coachning är en frigörande metod när du vill utvecklas och genomföra förändringar. Vi utgår alltid från din kraft och dina möjligheter. Du får hjälp att hitta de vägar som fungerar för just dig så att du kan nå dit du vill.

En positiv approach. Coachning har en mycket positiv människosyn. Under ett samtal ligger fokus på vad du kan göra, dina styrkor och dina drivkrafter. Du som människa har enorma resurser. Jag som coach hjälper dig att kanalisera dem och hitta en väg för dig att använda dem. Du får hjälp med att hitta dina egna svar och vilka lösningar som är bäst för dig.

Förändring och nytänkande är centrala begrepp för att lyckas. Det är just detta som coachning fokuserar på. Genom coachning får du hjälp att hitta lösningar på problem. Vi utgår från ditt nuläge och sätter upp strategier för att nå ditt önskvärda läge. Du får helt enkelt ett utvecklat sätt att tänka.

Det finns många vinster med att anlita en coach. Du lär dig att arbeta självständigt, tänka ut egna lösningar och samtidigt höjs din motivation. Genom att du påverkar din egen situation och ditt sätt att vara främjas en inre motivation som leder till större engagemang och produktivitet.

Varken rådgivning eller terapi. Den som coachas får hjälp med att plocka fram egna förslag på lösningar och fokus ligger på nuet och framtiden.

Jag erbjuder olika former av coachning beroende på vad du behöver. Ta kontakt med mig för att boka/fråga 🙂