Finns den perfekta ledaren? Det är lätt att få känslan av att allt hänger på ledaren. Genom att göra den klassiska övningen ”hur är en bra ledare” kommer vanligtvis en väldigt lång lista upp. Personerna som deltar i övningen har väldigt många krav på hur en bra ledare ska vara:

Se alla, bry sig om hela gruppen, inspirera, entusiasmera, vara positiv, alltid förberedd, våga sätta gränser, fatta tuffa beslut, kunna känna efter hur dagsformen är, lyssna in alla i personalen, vara rättvis, vara konsekvent, ge beröm, vara en förebild….. Det blir väldigt många förslag som kommer upp.

Ett bra organisatoriskt knep är sedan att be alla deltagare att sätta sitt eget namn i mitten. Sedan förkunnar kursledaren ”nu ska vi jobba för att ni alla ska kunna känna att ni är denna ledaren”.

Problemet är att det kan skapas en stor ångest och oro hos ledaren att vara den ”perfekta ledaren”. Och finns denne egentligen?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur väl målen blir uppfyllda som inte hänger på ledaren. Det kan exempelvis vara:

  • Vilken kultur och klimat finns det på arbetsplatsen?
  • Vad har ledaren för ägardirektiv, är målen realistiska?
  • Vilka människor finns det i arbetsgruppen? Hur ser gruppsammansättningarna ut?
  • Vilket läge befinner sig organisationen sig i? Går det bra eller är företaget nära konkurs?
  • Hur ser organisationsstrukturen ut?
  • Hur mycket tid finns det för att nå målen?
  • Finns det tillräckligt mycket resurser som är avsatta för att nå målen?
  • Hur ser systemen ut som ska hjälpa företaget? Optimerar dem verksamheten eller skapar dem snarare irritation?

En viktig fråga att ställa sig själv är: Skapar min organisation de rätta förutsättningarna för att personalen och ledaren ska kunna lyckas med målsättningarna?

Givetvis kan det vara fel på ledarskapet och att arbeta med ledarskapet är otroligt viktig. Men finns det inte rätt förutsättningar för att kunna utöva sitt ledarskap kommer det helt enkelt inte att gå. Det är bra att göra en analys utifrån ovanstående fråga, ska vi göra någonting annorlunda- finns verkligen rätt förutsättningar? Hör av er om ni behöver hjälp med att skapa rätt förutsättningar för just er organisation.