Framgångsrika organisationer bygger på framgångsrika beteenden. En värdegrund ger en vägvisning till vilka beteenden som vi ska sträva efter.

Igår hade vi en väldigt fin dag hos Ung Omsorg. Alla regionchefer från Sverige var på plats för att tillsammans ha en utbildningsdag. På förmiddagen hade vi en workshop kring värderingar. Det känns väldigt viktigt att vi aktivt jobbar med att behålla vår fina kultur nu när vi växer.

Många organisationer har ofta en värdegrund. Det är tyvärr långt ifrån alla som aktivt jobbar med sin  värdegrund och håller den levande.

Anledningen till att en organisation har en värdegrund är för att främja önskvärda beteenden. En värdegrund är ett bra hjälpmedel för alla ledare som vill guida och ge riktning till hur organisationen ska jobba. Det kan exempelvis innebära att man kan ge feedback genom att utgå från värdegrunden. Om en anställd konstant kommer försent och i värdegrunden står det att man ska visa respekt. Då kan en ledare förklara varför beteendet inte är önskvärt utifrån värdeordet ”respekt”. Det kan också innebär att vid introduktioner av nyanställda så går chefen igenom vilka värden som är viktiga hos organisationen och därmed förankrar företagets kultur.

Det är stor skillnad för en organisation som har värdeordet ”effektivitet”, jämfört med en organisation som har ”kvalité” som värdeord. Utifrån dessa värdeord kan den anställda hos företag nr 1 tycka att hen kan tumma på kvalitén för att få produkten klar i tid. Den anställda hos företag nr 2 kan istället tycka att slutresultatet är viktigare än att leveransen sker på utsatt datum.

Jag tycker det är bra om en organisation, då och då, tar sig tid att jobba med de värdeord som finns. Framförallt att faktiskt konkretisera orden. Vad innebär egentligen ”respekt”, ”effektivitet”, ”kvalité”. Varje ord kan skifta i betydelse för olika individer. Det kan också vara bra att lyfta upp konkreta händelser som visar på att värdeorden finns i organisationen.

Vill ni ha hjälp i ert värderingsarbete eller omvandla detta till en guide för beteende, hittar ni mina kontaktuppgifter här.