Du gör ALLTID sådär… Varför kan du ALDRIG göra…

Tillhör du en av dem som kritiserar på ovanstående sätt? Sluta på en gång! Din kritik förbättrar ingenting och blir till och med destruktiv.

För det första är det inte sant. Det finns ingen människa som alltid eller aldrig gör på ett visst sätt. Personen kanske gör någonting ofta och upprepade gånger, men aldrig alltid. Därav blir kritiken direkt ogiltig och osann.

Varför ska man som person lyssna på någon som ljuger för en? För att hårdra det, ljuger du mot personen du kritiserar. Eftersom beteende aldrig är konstanta och oföränderliga ljuger du när du säger att en person alltid gör på ett visst sätt.

Grundstenen för att ge kritik och ta kritik är att det finns stor tillit. Jag som får kritik måste tycka att personen som ger mig kritik har stor kunskap och jag måste lita på att personen vill mig väl. Jag måste även tro på att personen vet så pass mycket att jag litar på kritiken som kommer. Att börja med att ljuga mig rakt upp i ansiktet kommer inte göra att jag tror på personen och jag kommer i princip direkt gå in i försvarsposition.

Ifall du märker att personen som du ger kritik till direkt går in i försvarsposition kan du vara säker på att du inte har nått fram och du kommer inte att få önskvärt resultat.

För det andra så är ALLTID och ALDRIG i sin absoluta form. Om jag alltid gör någonting hur ska jag då kunna ändra mig? I uttrycket finns det inget utrymmer för förbättring.

Kritik ges för att man vill se en förbättring inom ett visst område. För att en förbättring ska kunna ske måste det finnas utrymme för förbättring.

Genom att använda alltid eller aldrig så blir tänkandet ”svart och vitt”, det finns inga gråzoner och graderingar. Om vi tänker oss att kritiken som ges ska leda till förändring så kan vi inte räkna med att förändringen sker till 100% från gång till gång. Det är inte så att en människa kommer försent 100% av gångerna till mötet och sedan alltid kommer i tid till 100%. Det kan inte vara HELT rätt eller HELT fel.

Det är stor skillnad på att säga: ”varför ska du alltid vara så hård mot alla när vi har möte?!”  istället för att säga ”idag under mötet när du svarade Eva så tyckte jag att du använde en hård ton och jag tror att Eva tog illa upp”

Det är svårt att ta emot kritik och faktiskt ta åt sig av den. Det är ditt ansvar som chef att skapa rätt förutsättningar för att åstadkomma öppenhet hos mottagaren.