Jag har varit iväg och åkt snowboard i en vecka- fantastiskt! Jag var iväg med min vän Clara och i förbigående diskuterade jag kort med henne om det var just flow som jag upplevde när jag åkte bräda. Flow är psykologiskt begrepp som jag sprungit på några gånger, men faktiskt inte lagt så mycket tanke vid. Det ska vi ändra på.

På flyget hem läste jag i en av mina kursböcker (den här terminen läser jag positiv psykologi) om just flow.  Att uppleva flow i sitt liv anses vara en nyckelsten för att uppleva lycka. 

Vad är då ”flow”? Man kan säga att det är ett tillstånd som man befinner sig i när man förlorar uppfattningen om tid och rum. Du blir så uppslukad av en uppgift att du kan jobba med den non- stop i flera timmar utan att du ens märker att du har jobbat i flera timmar. Du är fullt fokuserad på din uppgift och är inte medveten om mycket annat. När du är inne i flow känner du inte några faktiska känslor, du är knappt medveten om att du har känslor. Givetvis upplever du fortfarande känslor, men de blir en del av uppgiften och är inte någonting som du aktivt tänker på.

Att inte vara medveten om sina känslor kanske låter konstigt och inte någonting att eftersträva, men faktum är att det är otroligt skönt. I alla fall för mig. Att vara medveten och att använda sig av sina känslor gör vi ofta när vi behöver rätta till någonting i livet, förstärka eller försvaga. Är vi helt uppslukad av en uppgift behövs ingenting rättas till, vi befinner oss i helt rätt tillstånd.

För mig som lever uppe i mitt huvud mycket, analyserar och tänker, är det extra viktigt att vara i ”flow” i mellan åt. Att inte tänka på någonting annat än det som jag gör här och nu ger enorm tillfredsställelse.

Flow för mig kommer ofta i samband med en fysisk aktivitet. Att gå och dansa en balettlektion när jag mår dåligt brukar vara otroligt läkande. Jag vill gärna använda kroppen. Flow för mig kan även uppstå när jag läser en intressant bok, förbereder en presentation och sedan när jag faktiskt håller i presentationen.

Tänk om vi kunde få vår personal att komma in i ett flow när de arbetar med sina arbetsuppgifter- vilken produktivitet vi skulle få och vilka resultat de antagligen skulle producera. 

Vad är det då som skapar ”flow”? Kort och gott finns det fyra kriterier:

  • Uppgiften är utmanande. Vi behöver vara skickliga för att kunna utföra uppgiften. Vi behöver känna att ”nu måste jag tänka till”, det får inte gå för lätt. Dock är det en fin gräns mellan att ha en för svår uppgift och att ha en utmanande uppgift. Uppgiften ska precis gå att klara av.
  • Uppgiften har tydliga mål. Vi behöver ha en tydlig förståelse för vad det är vi vill uppnå. Uppgiften ska vara konkret och greppbar.
  • Omedelbar feedback. Vi behöver med en gång veta om det vi gör är bra eller dåligt. Exempelvis när jag åker snowboard märker jag klart och tydligt när jag åker dåligt eftersom jag trillar. Samma sak gäller när du håller i ett tal, börjar publiken skruva på sig och kolla på mobilen, jag då vet du att du behöver göra någonting annorlunda.
  • Koncentration. För att hamna i flow får du inte bli störd. Det säger sig självt, om du hela tiden blir avbruten och börjar tänka på annat kommer du inte att kunna förlora dig själv till uppgiften. Stäng därför av alla meddelanden och mail som kan ”poppa upp”.

När vi vill använda flow i vårt arbete skulle jag säga att det svåraste kriteriet att uppnå är omedelbar feedback. Det går knappt att få tydligare feedback än när man trillar i backen. Hur kan vi efterlikna detta på jobbet?

Jo, genom att jobba med tydliga mål. Och inte bara ett mål utan många delmål. Ett bra exempel är tv spel. De som spelar mycket brukar befinna sig i flow. Banorna blir mer och mer svåra och utmanande och du möter mer och mer avancerade bossar. Det är inte som så att du möter spelets slutboss i början på spelet utan snarare en miniboss. Genom att du klarar fler och fler bossar känner du dessutom att du är påväg och närmar dig ditt större mål.

Att använda sig av delmål är avgörande, dels för att kunna få tydlig feedback och för att känna att det större målet inte blir övermäktigt.

Flow är alltså någonting som du dels kan använda dig av för att öka ditt eget välbefinnande, men också applicera i arbetet. Skapa förutsättningar för flow så kommer du att märka tydliga resultat!

* Boken som jag läser just nu heter ”Authentic Happiness” och är skriven av Martin E. P. Seligman.