Oavsett hur mycket den ena vill, blir det aldrig bättre än den part som vill minst. Att den ena parten vill jättemycket kan inte väga upp att den andra vill mindre.

Exempelvis bestäms nivån på ett samtal inte av den som är mycket intresserad av att samtala. Oavsett hur ivrig du är att prata om ett ämne eller diskutera någonting så blir det ingen konversation om den andra helt enkelt inte är intresserad just då.

Ett annat exempel är relationer. Du kanske har träffat en fantastisk människa som du gärna skulle vilja vara vän med. Du anstränger dig och försöker, men i slutändan så blir ni inte vänner om den andra inte vill. Du kan inte tvinga någon att bli vän med dig.

Detta kan såklart även appliceras på arbetet. Om chefen ber att få en uppgift utförd och personalen bara känner för att göra uppgiften halvhjärtat kommer uppgiften högst troligt inte bli bra utförd. Den görs kanske, men utan kvalité.

Det fina och det jobbiga med detta är att viljan är relativ. Den är inte konstant och den ändras ständigt. Viljan är mycket komplex och det är många faktorer som spelar in.

Om du känner att vågskålen är ojämn kan du hitta incitament för att höja upp viljan. Såklart kan det göras på många olika sätt. Vilket incitament du ska välja beror helt på vad din motpart motiveras av. Vill du väldigt gärna att en anställd ska jobba kvar kanske du kan höja dennes vilja att stanna genom att erbjuda bättre lön eller andra förmåner. Är det mycket rutinartade uppgifter som ska utföras och personalen har svårt att hitta motivation att utföra dem kan du berätta om konsekvenserna av att de inte blir utförda. Berätta om varför det är viktigt att uppgifterna blir gjorda.

Har du ett samtal och du känner att din motpart är ointresserad, försök att hitta vinklar som denna intresseras av. Exempelvis tycker jag bilar är tråkiga. Men vinklas samtalet till vart jag kan ta mig med bilen och vad jag kan använda den till blir det plötsligt mer intressant.

Är du ledare ska du jobba med att hitta motivationsfaktorer som gör att genuinitet skapas. Du kan försöka tvinga din personal att göra saker, men det kommer inte att bli bra.