Organisationsförändring är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Det är otroligt viktigt för alla som jobbar med ledarskap att ha kunskap om hur förändringar hanteras.

Först vill jag börja med att ställa frågan ”Varför heter det organisationsförändring och inte organisationsutveckling?”

Min uppfattning är att såfort man börjar prata om förändring så reagerar människor negativt. Förändringar är skrämmande. Man vet vad man har, men inte vad man får. Oftast sker en förändring för att någonting inte fungerar eller behöver göras om. I sanningen att någonting inte fungerar ligger det ett nederlag. Vid förändring börjar man alltså redan från ett negativt utgångsläge.

Jag tycker vi ska använda utveckling istället. Utveckling känns mer positivt för människor. De flesta vill utvecklas och lära sig nya grejer. Utveckling betyder att vi är påväg framåt och att vi vill förbättras. Utgångspunkten vid utveckling är att man har en tro på att människan kan och är mycket mer tilltalande. 

Det brukar talas om antingen episodisk förändring eller kontinuerlig förändring. Helt ärligt- jag kommer inte ens gå in på episodisk förändring. Enligt min mening så är det kasst. Undvik det i allra möjligaste mån. Dessutom är du skicklig på kontinuerlig förändring kommer episodisk förändring aldrig att behövas. Varför? Därför att genom konstant genomföra kontinuerliga förändringar anpassar organisationen sig till omvärlden.

Varför är det då så viktigt att anpassa sig till omvärlden? Därför att omvärlden är aldrig stilla, gårdagen är aldrig den samma som morgondagen. Världen är i konstant förändring och därmed måste också en organisation utvecklas. En organisation får aldrig stå stilla. Såfort en organisation börjar stå stilla och bli statisk stagnerar utvecklingen och anpassningen till omvärlden uteblir.

Vad innebär det då för en organisation att vara i kontinuerlig förändring? Jo det innebär att småförändringar sker regelbundet. Det sker inga stora förändringar utan hela tiden små, små, för att anpassa sig. Det innebär att du som ledare inte kan vara för fäst vid din position utan snarare villig att hela tiden ompröva dina och andras arbetsuppgifter. Det handlar om att ta tillvara på alla anställdas tankar och idéer. Framförallt handlar det om att få alla individer att tänka själva. 

Om jag som chef alltid säger mina tankar först kommer vi aldrig framåt. Det är mycket viktigt att alla mina anställda får tänka och uttrycka sina åsikter innan jag går in och ger dem mina.

Det är viktigt att snappa upp saker som inte fungerar. Du som ledare måste alltid uppmuntra dina anställda att komma med utvecklingsförslag. Och det är inte nödvändigt att någonting fungerar dåligt för att en utveckling ska ske. Kanske kan man bara göra det ännu bättre?

Genom att jobba med kontinuerlig utveckling undviker vi att behöva göra episodiska förändringar. Det är någonting att sträva efter med tanke på att 70 % av de episodiska förändringarna misslyckas.