I förra inlägget skrev jag om hur viktigt det är att sätta upp mål.

Detta inlägget kommer att handla om HUR du dina mål bör se ut. Här kommer min gedigna 10 stegs process 🙂

1. För vem ska målen gälla?

Ska du sätta upp personliga mål eller ska målen gälla för din personalgrupp eller kanske för ett helt företag? Så fort målen börjar röra andra personer än just dig måste dessa personer delta i processen. Om målen ska gälla ett team måste alla i teamet vara med och formulera målen. Du kan inte bara gå in och berätta om målen, din grupp måste känna delaktighet för att kunna lyckas.

2. Skapa engagemang och delaktighet

Det spelar ingen roll hur väl formulerat ett mål är om de berörda personerna inte är motiverade att nå målet. Engagemang skapas genom att alla får vara med och tycka till. Alla ska få komma med förslag på förbättringar, alla ska få chansen att tänka själva.

3. Målen ska vara realistiska

Det är ingen idé att sätta upp mål som inte går att nå. Om personalen tror att det är helt omöjligt att nå ett mål är det ingen mening med att ens försöka.

4. Ha utmanande mål

Även om det är viktigt att målen är realistiska får de inte vara för snälla. Det ska vara mål som man får kämpa lite för, det skapar engagemang.

5. För en diskussion kring målen

När ni har kommit fram till vilka mål som ska gälla för er grupp så rekommenderar jag att ni tar ytterligare en diskussionsrunda.  Det är väldigt viktigt att alla förstår målen och har ett koncepttänk. Målen ska alltså vara lätta att förstå och alla ska förstå sin del i pusslet för att nå målen.

6. Se till att det finns en tidsgräns

Mål ska inte vara för evigt. Då finns det en stor risk att de aldrig prioriteras. Målen ska därför vara tidsatta och ha en deadline. Det gör också att målen blir enklare att utvärdera. Nådde vi vårt mål på utsatt tid?

7. Se till att målen går att mäta

Målen får inte vara för flummiga. Om det är mål som inte går att mäta är det väldigt svårt att följa upp dem. Lägg därför ner tid på att ta fram parametrar som du kan använda när du ska utvärdera målen.

8. Se till att det finns resurser

Detta hänger samman med att målen måste vara realistiska. Det finns ingen mening med att jobba hårt för en bra målbild om det inte finns några resurser som gör det möjligt att nå målen. Det är totalt slöseri på personal om du som chef har medarbetare som är engagerade och motiverade och så faller allt på att det inte finns några resurser. Då kommer personalen att tappa tilltro på företaget.

9. Se till att det finns en belöning

Personalen behöver en morot, någonting att se fram emot. Berätta därför vad de kommer få ut av att nå målen. Det räcker oftast inte med att ”det kommer att gå bättre för företaget”, dina medarbetare vill veta hur de personligen kommer att få ut någonting. Det behöver inte handla om höjd lön eller en lönebonus utan det kan också handla om att ni kommer att köpa in en massagestol eller att ni kommer att bjuda hela gruppen på en finare middag när målen är nådda.

10.  Följ upp

När ni väl har satt målen är det superviktigt att målen följs upp. Har ni inte nått målen är det viktigt att ta reda på varför. Var målen för höga? Fanns det inte tillräckligt med resurser? Var det för kort tid?

Kändes detta som en lång process? Det är det! Är det värt det? JA!