Värdering och tolkning av en situation

Allting som händer runtomkring oss, alla situationer vi hamnar vi värderar och tolkar vi. Hur du tolkar en situation beror på flera olika saker. Exempelvis vilken sinnesstämning du var i innan situationen inträffade, om du har någon referensram till liknande situationer och hur du då tolkade situationen, vilka tankar som kom direkt efter händelsen och vilka signaler din kropp skickar till dig. Kunskapen om att vi tolkar situationer är mycket viktig för att kunna göra mer aktiva val, det är här känslornas ABC kommer in. I det här inlägget går jag igenom vad känslornas ABC är och hur du kan använda mindfulness som ett sätt att få större valmöjlighet till hur du tolkar en situation.

Känslornas ABC

Känslornas ABC kommer från en psykolog som hette Albert Ellis. Känslornas ABC är grunden i någonting som kallas för rationell- emotiv beteendeterapi. Läs mer här.

A står för activating events och är alltså själva situationen på ett högst objektivt sätt. A står för situationens fakta.

B står för beliefs, det är alltså hur vi väljer att tolka och värdera situationen.Det är vad vi tänker om situationen.

C står för consequences, alltså vår reaktion till händelsen och hur vi valde att tolka händelsen.

 

Känslornas ABC i praktiken

För att detta ska bli lättförståeligt ska jag förklara med hjälp av ett exempel:

Karin och Peter är kollegor. Karin är orolig för Peters hälsa, hon tycker att han har visat tecken på stressrelaterad ohälsa och vet att han har mycket att göra. Eftersom Karin tycker om Peter och gärna vill hjälpa till väljer hon att prata med Peter. Till Peter säger hon:

”Hur mår du egentligen? Jag tycker du har verkat lite borta det senaste och du verkar stressad. Jag vet att du har mycket att göra, så jag tänkte bara höra om du vill ha hjälp med någonting..?”

I känslornas ABC är ovanstående situation alltså A.

Nu kan Peter reagera på väldigt många olika sätt. Exempelvis skulle han kunna tolka Karins omtanke som just omtanke och bli glad för att hon frågar. Peter kanske också bestämmer sig för att gå hem tidigare för att prioritera sin återhämtning. Ett annat alternativ på hur Peter skulle kunna tolka situationen är med oro och förvåning. Han skulle kunna tänka ”jag visste det, mina kollegor tror inte att jag klarar mitt jobb. Nu får jag jobba över för att verkligen bevisa att jag fixar jobbet”.

I känslornas ABC står ovanstående alltså för B.

Beroende på hur Peter väljer att tolka Karins kommentar så sker olika konsekvenser. I de två alternativen ovan så åker Peter antingen hem för att vila upp sig och han känner sig glad för att Karin har ”sett” honom. Men Peters konsekvens kan också vara att jobba över och gräma sig över att hans kollegor inte tycker att han gör ett bra jobb. Tankar som ”jag duger inte till” och ”jag har svikit mina kollegor kan dyka upp”

Det här är alltså C i känslornas ABC.

 

Vi är intresserade av B (beliefs) i känslornas ABC

Mindfulness är ett jättebra verktyg för att skapa större medvetenhet om hur vi väljer att tolka och värdera olika situationer. Din tolkning av en situation sker blixtsnabbt, den går per automatik. Ofta är vi inte ens medvetna om vår tolkning som vi har gjort. Med hjälp av mindfulness kan vi skapa ett ”större rum” som ger oss större frihet att välja hur vi ska handla på en viss situation.

Med hjälp av mindfulness så kommer vi:

  • Bort från huvudet och ner i kroppen. Vi blir mer förankrade i oss själva.
  • Vi ökar vår förståelse för att alla tankar och känslor nödvändigtvis inte behöver vara sanna. Att tankar och känslor kommer och går, vi behöver inte ta dem som en sanning utan bestämma mer själva vilka tankar som ska få genomslagskraft.
  • Genom att vara mer här och nu så kommer vi grubbla mindre både på framtiden och det som har varit.
  • Vi blir bättre på att koppla bort autopiloten som finns i våra huvuden. När du tolkar en situation går det så snabbt att det i princip sker på automatik. Du blir mer medveten om vilka tankar och känslor du har.
  • Ett viktigt förhållningssätt inom mindfulness är att vara icke-dömande och värderingsfri. Det förhållningssättet kan hjälpa oss att bemöta oss själva med större värme.

 

Intresserad av mer mindfulness

Om du är mer intresserad av mindfulness har jag gjort ett häfte som är helt gratis för dig att ladda ner. Det enda du ”betalar” är din mejladress. Häftet hittar du här.

Just nu (15 april- 14 maj) har jag även tema mindfulness på instagram. Jag lägger upp dagligen i flödet och via livesändingar gör jag en guidad mediation varje dag. Om du läser detta i efterhand kan du hitta alla inlägg genom att gå in på #lhmindfulness

 

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna