Betingning är ett klassisk beprövat sätt för att lära och ändra vårt beteende. Inlägget avslutas med 5 tips på hur du kan göra för att ändra ditt beteende enligt betingningsteori.

Klassisk betingning

Klassisk betingning innebär vi kopplar samman två olika stimulus så väl att vi bara behöver det ena för att reagera. Exempelvis kanske du har en sång som alltid får dig på bra humör? Det är antagligen för sången har sammanlänkas med en rolig  händelse. Då räcker det att sången spelas för att du ska få samma känsla i kroppen som om du faktiskt upplevde den roliga händelsen.

Pavlovs hundar

Ett klassiskt exempel på hur detta fungerar är Pavlovs hundar. Ivan Pavlov var en forskare som utförde ett experiment på hundar genom att mäta salivutsöndring. Innan han gav hundarna mat spelades en ton som gjorde att hundarna kopplade samman tonen med mat. Till slut räckte det att tonen spelas (alltså ingen mat gavs till hundarna) för att hundarna skulle börja utsöndra saliv.

Positiv förstärkning- välj moroten

Inlärning sker många gånger genom att ett beteende får förstärkning via beröm. Det du vill se mer av ska du alltså vara tydlig med att ge beröm till. Exempelvis kanske det är en kompis till dig som gärna vill börja ta mer plats i sociala sammanhang. Då kan du hjälpa hen genom att verkligen berömma när hen vågar ta initiativ. Kanske säger du “vad roligt att du började prata om ämne X med….”

Negativ förstärkning- välj piskan

Inlärning kan också ske med hjälp av straff. Exempelvis kanske du var sen med en rapport till din chef och blev bemött med mycket kritik. Det gjorde att du mådde dåligt och du vill  försöka undvika att få kritik i framtiden. Detta skapar alltså en motivation som drivs av rädsla. Min personliga åsikt är att denna metod ska användas ytterst sparsamt.

Förstärk direkt efteråt

För att betingning ska fungera ska den ske så nära inpå själva händelsen som möjligt. Eftersom vi människor har en förmåga att föreställa oss en framtid och komma ihåg en dåtid fungerar det också att förstärka ett beteende i efterhand, men effekterna blir sämre.

5 steg för att ändra ett beteende enligt betingnings metoden:

Säg att jag vill bli bättre på att avsätta tid för min professionella utveckling.

  • Identifiera att du har ett problem som du vill ändra på och sätt upp ett rimligt mål. Du har svårt att avsätta tid för din utveckling, men skulle gärna vilja få in någonting ungefär en gång i veckan. Då kanske ett rimligt mål är att du avsätter 1 timme varje vecka för att lära dig någonting. Kanske kan du använda dig av din arbetstid kanske kan du inte det. Kanske fungerar måndag klockan 13:00 för dig eller så kanske måndag klockan 20:00 är bättre för dig. Var gärna specifik med vad du vill.
  • Studera ditt eget beteende. Gör en nulägesanalys. Vet du inte vilken din utgångspunkt är blir det svårt att sätta upp rimliga mål. Det kommer också blir lättare för dig att se din egen utveckling vilket är både roligt och motiverande. Kanske lägger du just nu 0 tid på din personliga utveckling? Då har du alla chanser i världen att bli bättre.
  • Identifiera vad det är som står i vägen för att att du ska lyckas ändra ditt beteende. Vad är det egentligen som gör att du inte lägger tid på din professionella utveckling? Kanske tycker du att du inte har tid, kanske blir du avbruten varje gång du har satt dig ner för att göra någonting? Fundera också på vilka konsekvenser detta får för dig. Kanske känner du inte så mycket motivation längre eftersom du alltid gör samma saker. Kanske är det svårt för dig att vara kreativ eftersom du inte får någon ny input.
  • Se om du kan mixtra med miljön som du befinner dig i när du ska fokusera på din utveckling. Många miljöer har för mycket stimuli som kan störa dig så försök att sätta dig på en plats som är lugn och tyst så att du faktiskt skapar bra möjligheter för dig själv att behålla fokus.Enligt betingning teorin så kan vi betinga en plats med ett visst beteende. Därför är jag väldigt noga med att aldrig ta med mig datorn in till sängen. Då lär jag mig själv att sängen betyder jobb och inte sömn. På samma sätt kan du göra med din utveckling. Genom att sätta dig på samma plats kommer du lära dig själv att nu är det dags för utveckling.Konsekvenser är viktiga för hur ett beteende utvecklar sig. Se om du kan ge dig själv positiv förstärkning på något sätt. Hitta någonting som gör dig glad och som du tycker om (helst inte mat) och ge det till dig själv när du har satt dig med din utveckling under måndagen. Gör ett kontrakt med dig själv. Specificera upp hur länge och när du ska behöver utföra ditt beteende för att du ska få din positiva förstärkning.Se om du kan använda din förstärkning ännu mera effektivt. Säg att du har valt att belöna dig själv med någon slags behandling en gång i månaden. Om du endast sitter en måndag, en timme så händer det inte så mycket (du använder du dig av piska, belöningen uteblev). Sitter du däremot tre måndagar så får du boka 30 min massage och sitter du alla måndagar kanske du till och med kan ta en 45 min massage.

    Börja i liten utsträckning. Om det är väldigt svårt att sitta i en timme på en gång går det jättebra att du har som mål att sitta 15 min varje måndag istället. När det fungerar så går du vidare till 30 min och så vidare.

  • Börja använda dig av ditt nyskapade program och mät dina framgångar 🙂Här kan du hitta mer information:

http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=betingning

http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se

Jag har passion för din utveckling!

//Anna