En avokado har inte ett perfekt yttre, den är lite trubbig och kan skifta i färg. Ett ägg däremot har alltid ett fint yttre, det är enhetligt och har en slät utsida. Tappar du en avokado händer inte så mycket. Den har fortfarande en stabil kärna, mjukt innehåll och ett stabilt yttre. Tappar du ett ägg går dock hela ägget sönder, skalet krackelerar och det blir en enda sörja.

Så frågan är då, är du en avokado eller ett ägg?

Försöker du eftersträva ett perfekt yttre, men har lätt för att må dåligt inuti? Eller är du som en avokado? Du ser inte helt perfekt ut, men du tål mycket och känner dig stabil i dig själv.

Liknelsen handlar såklart om självkänsla och självförtroende. Eller ännu hellre prestationsbaserad självkänsla. Liknelsen kommer från vår regionchef Ganna, som jag träffade igår och jag tycker den är riktigt bra.

Har du en bra självkänsla så tycker du att du har ett värde oavsett hur du presterar, hur du ser ut eller vilken status du har. Du är inte beroende av andras bekräftelse för att känna att du duger. Det är väldigt centralt med god självkänsla för att må bra och leva i sunda relationer.

Självförtroende handlar om din tro på din egen förmåga att klara av saker. Bara för att du har bra självförtroende har du inte på automatik bra självkänsla. Det kan till och med vara som så att du utåt sett har väldigt gott självförtroende för att maskera en låg självkänsla.

Har du låg självkänsla är det viktigt att du arbetar med relationen som du har till dig själv. Om du ständigt behöver andras bekräftelse för att må bra kan du lätt hamna i destruktiva relationer. Det är också lätt hänt att du fattar beslut baserat på vad andra vill och tycker istället för att lyssna på dig själv och vad just du vill.

Genom att ha en god självkänsla utstrålar du också trygghet vilket är viktigt för att skapa tillit. Genom att du känner dig trygg kan du vara öppen och nyfiken på din omgivning. Du uppfattar din omgivning på ett mer vänligt och accepterande sätt vilket också gör att du har lättare för att skapa goda relationer.

De personer som har en god självkänsla har också lättare för att sätta rimliga gränser eftersom de ser att de har ett värde som person. Det innebär att de inte går med på vad som helst och skapar livsmönster som hjälper dem att ha bra rutiner. Exempelvis så är det enklare att sova mer, äta bättre och ha egen tid.

Prestationsbaserad självkänsla däremot är inte speciellt bra, det kan till och med vara farligt för dig själv. Det innebär att du känner att du endast duger och har ett värde genom att prestera. Uppsidan är att du ofta har ett väldigt starkt driv och gillar att prestera till max eftersom du då får mycket uppskattning och känner att du duger. Det som blir lidande är din egen hälsa. Du klarar inte av att sätta upp gränser som gör att du har tid till återhämtning. Du prioriterar andras behov, så som ditt företag, framför dina egna. Detta är ett säkert kort om du känner att du vill bli deprimerad, blir utbränd och gå in i väggen.

Tillsammans med mig som coach så kan vi utforska vilka tankar du har om dig själv. Vågar du följa dina behov och har du snälla tankar om dig själv? Om inte så kan du med hjälp av coachning hitta sätt och övningar som stärker upp din självkänsla och därmed må bättre.