För  två veckor sedan deltog Ung Omsorg på Investors bolagsstämma och en del i det var att vi fick komma upp på scenen och ställa ett par frågor till Jacob Wallenberg och Johan Forsell.

Vi vill gärna att Ung Omsorg ska vara ett företag som fortsätter att finnas även när ledningstoppen bestämmer sig för att det är dags för att lägga fokus någon annanstans. Drömbilden för Benjamin och Arvid är att Ung Omsorg ska leva vidare i flera generationer. Hur tycker Jacob Wallenberg och Johan Forsell att man lyckas med det?

Jacob pratade mycket om att det behöver finns ett stort engagemang från alla i organisationen. Det räcker alltså inte att ledningen är engagerade, utan alla medarbetare behöver vilja bidra till organisationens målbild. Förutom att ha ett bärande engagemang sa Jacob också att det är viktigt att vara medveten om hur omvärlden förändras och låta organisationen bli en del av det. Det som händer runt om oss påverkar alltså företaget i hög grad. I takt med att världen förändras behöver produkten och tjänsten också göra det.

Johan Forsell fortsatte att prata om kulturen i organisationen och att det är viktigt att främja mångfald. Johan tycker att en organisation ska satsa på mångfald både inom kön, etnicitet och utbildningsbakgrund. Avslutningsvis sa Johan att som företag behöver man ta risker, det är en naturlig del i affären. Om ett projekt inte går som förväntat eller inte utvecklas i den riktning som en vill är det viktigt att lära sig av detta och sedan snabbt gå vidare.

Så för att skapa ett företag som lever vidare ska man, enligt Jacob Wallenberg och Johan Forsell satsa på engagemang från alla anställda, utveckla företaget i takt med omvärlden, satsa på mångfald och våga ta risker.

Peace of cake 😉 Kör på!