En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i snitt ett produktionsbortfall på 38%, vilket blir 15 arbetstimmar i veckan. Det blir mycket pengar i slutändan. Hur personalen mår på ett företag kan alltså i hög grad spegla hur det går för företaget. Att arbeta med personalens välmående är alltså inte en kostnad. Det är en förutsättning för att företaget ska gå bra.

Från och med den 31 mars gäller nya arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöverket har gjort en bra film där du på åtta minuter får en allvarlig tankeställare om vad för hög stress och arbetsbelastning kan ställa till med. Filmen hittar du här. 

Själva föreskrifterna hittar du här.

I samband med detta har arbetsmiljöverket tagit fram fyra områden som alla företag bör jobba med för att skapa en frisk arbetsmiljö.

  • Ledarskap och kompetensförsörjning
  • Kommunikation och kännedom
  • Delaktighet
  • Synen på hälsa och sjukfrånvaro

En kort film om dessa områden hittar du här. 

Jag tycker det är riktigt bra att dessa frågorna börjar komma upp mer och mer på agendan. Vi har alla ett ansvar för att ta hand om oss själva. Det handlar alltså inte enbart om vad arbetsgivaren gör utan alla har också ett personligt ansvar. Det är ett samspel. Jag känner mig riktigt stolt när jag läser om de fyra områdena. Detta är någonting som vi hos Ung Omsorg har jobbat med sedan länge.

Jag håller tre kurser i sommar som alla handlar om ledarskap och hälsa. Kolla in dem och anmäl dig!

v. 26 – Ledarskap med inslag av fysisk träning. Mer info/anmälan hittar du här.

Sommarkurserv.27- Mental och fysisk träning. Mer info/anmälan hittar du här.

v. 33- Ledarskap med inslag av mental och fysisk träning. Mer info/ anmälan hittar du här.