Mental träning handlar om att göra medvetna val, det handlar om att kunna rikta fokuset dit vi vill. Genom att träna vårt tankesätt har vi lättare för att nå våra mål.

Jag har fått en del frågor om vad ”mental träning” faktiskt är. En relevant fråga eftersom jag kommer att hålla kurser i det. Ni ska få min definition, det finns säkert många andra.

Hur vi tänker påverkar hur vi mår. Hur vi tänker påverkar våra kroppsliga reaktioner. Hur vi tänker påverkar hur vi presterar.

Att tänka är att göra någonting. Det är en slags handling som faktiskt kan ändras och påverkas med hjälp av vår vilja. Vi kan, om vi vill, förändra vår inställning till många olika saker. Genom att tro på mental träning så tror vi att förändring är möjlig.

Det första steget är att bli medvetna om hur vi tänker. Det låter kanske självklart, men det är långt ifrån alla som reflekterar över detta. Det är först när vi känner oss själva och vet hur vi fungerar som vi kan göra aktiva val i att påverka det. Vi behöver alltså kartlägga ett nuläge. Vi behöver lära känna oss själva.

Ett sätt att bli medveten om sitt sätt att tänka är att meditera. Meditationen kan handla om att du fokuserar på dina tankar. Vad berättar dina tankar för dig? När du är lugn och öppen är det lättare att ”höra dig själv”. När du är stressad och har mycket att göra blir det mycket svårare. Istället för att lyssna inåt så väljer vi ofta en autopilot.

Att vara bra på mental träning innebär att en är bra på att leda sig själv. 

En aspekt i mentalträning kan då också vara att sänka sin stressnivå. Eftersom autopiloten ofta kicka in när vi är stressade, blir det svårare att göra medvetna val.

En annan viktig del av mental träning är att sätta upp mål. Genom att sätta upp uttalade mål som är specifika och utmanade får vi bättre resultat. Genom att uttala mål, hjälper vi vår uppmärksamhet och vi blir bättre på att hitta vägar för att nå målen. Det är ett sätt att skapa en verklighet istället för att drabbas av den.

Genom mål skapar vi självuppfyllande profetior. Det vi tror kommer att hända, får större chans att faktiskt inträffa. 

Jag tror på att mental träning leder till bättre hälsa. Genom att vi lär oss att tänka annorlunda, slappna av och hitta ett hållbart förhållningssätt till utmaningar och livet kan vi må bättre.

Hör av dig om du vill ha hjälp med detta, coachning är ett utmärkt sätt att frigöra din potential!