Är du ny som chef?

Jag har märkt att det inte alltid är lätt att gå in och ta  ledarrollen som ny teamledare. Trots att det är precis den arbetsuppgiften som personen har blivit anställd för att göra.

Många gånger beror detta på att personen vill bli omtyckt och inte utesluten från gruppen. Människan är en sociala varelse och vi har alltid varit beroende av gruppen för att överleva. Vi vill gärna passa in och ta ”lagom” mycket plats.

Teamledaren kanske känner sig osäker i sin nya roll och är försiktig i början. Personen vågar exempelvis inte säga ifrån när en anställd kommer försent eller när en anställd inte är arbetsfokuserad.

En grupp utan en ledare som inte vågar vara chef kommer snart att få sämre resultat. Om gruppen märker att det är ok att komma försent kommer flera i gruppen att börja göra det. Märker gruppen att det är ok att kolla sina sociala medier under arbetstid kommer de att göra det.

Innan du som ny chef går in i din nya roll behöver du lägga tid på att förbereda dig mentalt. Din första tid som ny chef är viktig. Den kommer sätta standarden för en lång tid framöver.

En grupp förväntar sig en stark ledare. En grupp mår till och med bra av en stark ledare.

Du kommer inte att bli illa omtyckt för att du agerar som det är förväntat av dig. Känn trygghet i att du har blivit vald för att företaget tror på dig. Känn tillit till dig själv, du har antagligen sökt tjänsten av en anledning.

Tänk igenom hur du vill vara och framstå innan du går in i din nya tjänst och led efter det från dag ett. Det går alldeles utmärkt att vara en stark ledare och samtidigt bli omtyckt.