Vid en anställning finns det två kontrakt att beakta.

Det första är det fysiska anställningsavtalet som bestämmer de hårda värdena som exempelvis arbetstid, lön, försäkringar osv.

Sedan finns det ett psykologiskt kontrakt. Det psykologiska kontraktet är minst lika viktigt som själva anställningsavtalet.

När man inleder en anställning finns det önskemål och förväntningar som båda parter har på varandra inför det framtida samarbetet. Det psykologiska kontraktet kan ha avgörande betydelse för hur väl alla kommer att trivas och hur lång tid anställningen faktiskt kommer att fortgå.

Det psykologiska kontraktet kan handla om många aspekter. Det kan handla om att den anställda blir lovad att det kommer att vara mycket flexibelt med arbetstider, att det nya arbetet kommer att innebära mycket utbildning, att man kommer att få vara med och påverka beslut, och hur de faktiska arbetsuppgifterna kommer att vara.

Det är otroligt viktigt att både företag och den anställda är öppna och ärliga med det psykologiska kontraktet innan anställningen börjar. 

Har man inte stämt av respektive förväntningar ordentligt är det hög risk att någon av parterna blir missnöjda med anställningen. Detta leder många gånger till vantrivsel, sämre prestation och att den anställda slutar i förtid.

Många, såväl företag som anställd, går i fällan och lovar för mycket eller ger varande ”överbud”. Att ge falska förhoppningar eller skönmåla arbetet tjänar faktiskt ingen på. 

Det är viktigt att vara realistisk. Att måla upp en ”riktig” bild av verkligheten gör att personalomsättningen minskar och att personalen trivs bättre med sin anställning click to investigate