I förra veckan var jag på ett seminarium som handlade om framtidens ledarskap. Det var utbildningsföretaget ”Framfot” som höll i det. Ett bra seminarium!

  • En ledare i framtiden behöver vara förändringsbenägen och ha förmåga att leda i förändring.
  • Ledaren behöver ha kommunikationsförmågor, både skriftligt och verbalt. Hen kommer att behöva anpassa sättet att uttrycka sig beroende på forum och beroende på distans för ledarskapet.
  • Ett coachande ledarskap fortsätts att lyftas upp. Det är ett bra sätt för att skapa självständiga medarbetare som för företaget framåt.
  • En ledare behöver vara medveten om sin värdegrund och kunna leva efter den.
  • Arbetsplatsen behöver andas delaktighet, att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och låta dem vara med i beslutsfattandet.

Alla dessa punkter tycker jag känns självklara. Vi lever i en värld som konstant är i förändring. Förändring är inte längre någonting som händer vid kris utan är snarare någonting önskvärt för att hänga med i utvecklingen.

Att använda ett coachande ledarskap är för mig helt naturligt och jag skulle personligen aldrig kunna jobba för en chef som inte låter mig utvecklas och tar tillvara på mina åsikter.

Att jobba utifrån sin egen värdegrund och arbeta för en organisation som delar sin egen värdegrund tror jag kommer att bli viktigare och viktigare. Jag tror även att värderingar kommer att spela allt större roll vid rekryteringar.