En stark organisation  är en organisation som inte direkt är beroende av en viss person för att fungera. En stark organisation är en organisation där alla medarbetare kan stå på egna ben, kan tänka själva och har förtroendet att ta egna beslut.

En stark organisation innebär att samtliga kan gå på semester utan att känna någon ångest eller stress. Ingen ska behöva kolla sin mail eller svara på jobbsamtal. Jobbet ska vara helt frånkopplat.

Jag får ibland höra att det är okey att kolla sin mail med jämna mellanrum under semestern för att förvissa sig om att ingenting akut händer. Det skapar tydligen någon form av ”trygghet” och man har ”lättare för att koppla av”.

Jag är kritisk till detta beteende.

unionens hemsida kan följande läsas:

”Enligt semesterlagen har alla arbetstagare rätt till semester antingen man är timanställd eller VD på företaget. Ingen är oumbärlig. Semester innebär att den anställde är helt ledig och inte har något arbetsrelaterat ansvar. Under semestern behöver man inte vara anträffbar eller tillgänglig på något sätt.”

Juseks hemsida står det dessutom:

”Arbetsgivaren har rätt att kalla in personal under semestern om det är en extraordinär situation. Men då är arbetsgivaren också skyldig att kompensera dig, både för utebliven semester och för kostnader som eventuellt uppstå.”

Det finns mycket forskning som visar på att återhämtning är väldigt viktigt för att må bra. Det är inte stressen i sig som vi blir sjuka av utan det är just bristen på återhämtning. Släpper du inte jobbet under din semester kommer kvalitén på din återhämtning att minska. Du kommer inte att kunna fokusera fullt ut på dig själv, dina vänner eller på din familj.

Hur uppnår man då en känsla där det faktiskt känns helt OK att ”stänga ner” för några veckor?

  • Dels måste du som chef börja i tid. Det handlar om att skapa ”backup- system” som gör att du inte blir oumbärlig. Det handlar om att hela tiden träna sina anställda på att ta eget ansvar, tänka själva och ta initiativ.
  • Se till att ni har tydliga uttalande riktlinjer för hur er nårbarhet ska se ut. Jag var exempelvis väldigt tydlig med att kommunicera att under min semester så har jag faktiskt semester. Jag bad mina anställda respektera det och inte höra av sig. Jag meddelade att jag varken skulle finnas tillgänglig via mobil eller mail. Självklart har jag sett till att det finns personer att ta kontakt med i mitt ställe.
  • Om du har en mobil som du använder både privat och i jobbet, var noga med att stänga av alla notifikationer. Jag har exempelvis alltid min iphone på ”stör ej” och har ställt in vilka samtal som jag vill ta emot. Min mail är helt avstängd.

Prioritera din återhämtning och njut av din semester!