Jag har under några veckors tid gått en kurs i coachning. Kursen i sig har en allmän inriktning och är inte specifikt inriktat på ledarskap.  Att använda coachning i sitt ledarskap tror jag dock är en mycket bra grej. Jag är tveksam på att coachning går att använda i sin renaste form som chef, men ett coachande förhållningssätt fungerar super!

Att använda sig av ett coachande ledarskap innebär att din personal ska tänka själva och komma på lösningar på sina problem utan att du som chef lägger dig i allt för mycket. Detta känns mycket bra för mig som ofta pratar om att organisationen alltid måste föras framåt. Genom att använda sig av ett coachande ledarskap skapas en lärandeprocess och du tar tillvara på personalens kompetens.

Genom att personalen kommer på sina egna lösningar så tror jag att de får större motivation till att genomföra dem. Eftersom det är personalen själva som har kommit på lösningen så känner de också större ansvar ”det här var ju min lösning, nu måste jag genomföra den”. Avslutningsvis så tror verkligen personalen på lösningen. Ibland om du som chef bestämmer en lösnings som personalen inte riktigt är med på, kommer de troligtvis att genomföra den halvhjärtat.

Så vad innebär det då i praktiken att ha ett coachande ledarskap? Det innebär att du ställer frågor istället för att direkt ge ett svar. Här kommer ett kort exempel:

– Min kollega kommer aldrig itid till våra avtalade möten. Det gör mig irriterad.

-Okey, vad är det du vill ha hjälp av mig med?

– Jag vill att du ska få henne att komma i tid.

– Finns det någonting som du själv kan göra?

– Jag vet inte, det är ju hon som kommer försent.

– Okey, det förstår jag, men om du skulle prova, finns det då någonting som du skulle kunna göra för att få henne att komma i tid?

– Jag skulle kunna prova att prata med henne.

– Har du inte pratat med henne om detta? Då tycker jag att det låter som ett bra första steg.

– Jo, jag skulle ju kunna prova.

– Bra! När ska du göra detta?

– Snart…

– När är snart? Imorgon eller om en vecka?

– Imorgon har vi ett inbokat möte.

– Bra, då förväntar jag mig att du börjar med att prata med henne imorgon och så kan du berätta för mig hur det gick.

Genom att ställa frågor så har din medarbetare fått tänka själv och har tagit ett större ansvar för sitt problem. Detta skapar dessutom tid för dig som ledare att jobba med andra uppgifter.

Ibland tror jag dock inte att ett coachande ledarskap passar sig. Därför är det viktigt att du som chef har tänkt igenom när du vill använda dig av det och när du inte ska göra det. Som en hjälp kan du utgå från en modell som forskarna Vroom och Yetton har tagit fram. Modellen handlar om när en ledare ska involvera sin personal i beslutsfattandet och när hen inte ska göra det.

  1. Om du ska fatta ett beslut och du känner att du som chef saknar information om problemet är det en självklarhet att du ska involvera personalen i ditt beslutsfattande.
  2. När kvalitén på ditt beslut är viktigt, men du känner att din personal inte är särskilt mån om just det beslutet kan du antingen själv välja att fatta beslutet, eller så använder du din personal som en rådfrågande roll.
  3. Om kvalitén på beslutet är viktigt, själva problemformuleringen är ostrukturerad och du som chef är osäker på om du har all nödvändig kunskap kan du använda din personal som en rådfrågande roll eller så kan du låta personalen fatta beslutet.
  4. Om det är väldigt viktigt att du får personalen med dig på ett beslut och att beslutet når hög acceptans är det viktigt att personalen får vara med och fatta beslutet.
  5. När det är viktigt att personalen känner hög acceptans gentemot ett beslut, men personalgruppen ej är enig är det viktigt att samla gruppen. Här är det viktigt med en gruppdiskussion så att de olika tankarna kan mötas,  hanteras och föras samman.
  6. Om beslutet inte är så viktigt, men acceptans måste vara hög så är det en självklarhet att personalen får mandat att fatta beslut.

För att avgöra om du ska använda dig av ett coachande ledarskap eller inte behöver du alltså fundera igenom:

  • Hur mycket tid har vi på oss att fatta det här beslutet-  coachning tar lite tid.
  • Hur viktigt är beslutet- ju viktigare beslut desto större inflytande bör du som chef ha.
  • Har din personal tillräckligt med kunskap?- Har de inte det kan det vara svårt att fatta bra beslut. Saknar du som chef kunskap bör du definitivt använda dig av ett coachande ledarskap.
  • Fundera på hur dina anställda kommer att reagera på om du fattar ett beslut själv. Kommer att acceptera det eller behöver de vara delaktiga i processen för att acceptera beslutet?

Kör på!