Jag har jobbat som verksamhetsansvarig i cirka två år hos Ung Omsorg. Igår kväll blev det väldigt tydligt för mig hur stor förändring som har skett på dessa två år. Ung Omsorg har utvecklats på ett mycket bra sätt. Hos oss jobbar många av Sveriges framtida ledande chefer!

I det här fallet tänker jag inte förminska mig själv. Jag är en stark bidragande faktor till att Ung Omsorg fungerar så bra som det gör idag.

Min första Regionchefsträff som jag höll i var jag tvungen att föreläsa om vikten att alla förstod att Ung Omsorg var ett jobb. Ett jobb som man var tvungen att sköta för att få lov att jobba kvar. Jag pratade mycket om vikten av att ta ansvar för sin region och att man som regionchef faktiskt stod till svars om någonting inte fungerade. Om man är van vid att det inte finns några tydliga gränser, att saker faller mellan stolarna för att ingenting följs upp, ja då blir det lätt att man inte känna ansvar för det jobb som utförs.

Som ledare är det viktigt att du vågar ställa krav på dina anställda och det är viktigt att du får dina anställda att känna ansvar för sitt jobb. Givetvis måste även dina anställda ha en tydlig bild av vad de ska göra på jobbet. Lever din personal inte upp till dina förväntningar måste du tala om detta för dem. Du måste våga ge kritik. Hur man ger kritik på ett bra sätt får ett kommande inlägg handla om. Det säger sig självt. Vet dina anställda inte om att de gör fel kommer de troligtvis inte heller ändra på sig.

Sist men inte minst tror jag att jag har byggt upp en närmare relation mellan mig och regioncheferna. Nu hörs vi kontinuerligt, vi har många träffar under året och de vet att jag finns där för dem. Jag kommer ihåg att en hel del regionchefer var chockade över hur mycket jag återkopplade och hörde av mig till dem. Nu tycker några istället att jag ger för lite feedback.

Så från att gå från en föreläsning som handlade om krav och ansvar, hade vi igår en Teamledarträff som våra Regionchefer höll i själva. Skillnaden är enorm!  Och till råga på allt så gjorde de dessutom det fantastiskt bra. De är talangfulla och begåvade. De tar initiativ, de duckar inte för konflikter, de kommunicerar tydligt och de skapar tillit.

Framförallt så jobbar vi tillsammans. De är inte rädda för att fråga om hjälp. Istället tror de på att föra en dialog och på att bolla idéer, det skapar helt enkelt bättre beslut. Det är tryggt att jobba som Verksamhetsansvarig för Ung Omsorg. I min roll så har jag det övergripande ansvaret för Ung Omsorgs operativa verksamhet. Det hade aldrig gått att få så bra resultat utan våra regionchefer.

Jag är en duktig ledare och tillsammans är vi awesome!