Att lyssna skulle vara någonting aktivt var faktiskt inte någonting som jag hade reflekterat över innan jag läste psykologi på universitet. Men just detta med att vara aktiv i sitt lyssnande fångade mig direkt. Vill du verkligen lyssna på någon kan du inte vara passiv.

Att lyssna aktivt är ansträngande. I veckan höll jag en intervju som tog ungefär 45 minuter att genomföra. Efteråt kände jag mig småtrött och behövde ta en liten paus

Att vara aktiv i sitt lyssnande innebär att man är närvarande i mötet med en annan människa. Det innebär att du stänger ute allt annat och har ditt fulla fokus på den människa du ska lyssna på.

Du ska inte tänka på vad jag ska göra efter jobbet. Du ska inte tänka på vad du ska svara på vad personen säger. Du ska inte avbryta bara för att du inte håller med.

Fullt fokus ska alltså ligga på den andra personen. Det innebär att du ställer frågor om det är någonting du inte förstår. Exempelvis så säger personen ”jag tycker det är viktigt med samarbete i gruppen”. Då frågar du kanske vad personen menar med samarbete i gruppen? Att vara aktiv i sitt lyssnade innebär att du sitter med en öppen kroppshållning för att bjuda in till samtal. Att vara aktiv i ditt lyssnande innebär att du i mellan åt gör små ljud för att markera att du hänger med.

Mobiler som ligger framme under samtal borde vara förbjudet. Sitter du och din kompis och äter så är det ett störande moment att mobilen ligger på bordet. Det spelar ingen roll att mobilen inte används. Bara genom att se en mobilen så blir du störd. Även om ingen av er använder mobilen vid tillfället så indikerar den att ni skulle få för er att använda den. Då är det inte längre fullt fokus.

Vad vinner du på att vara aktivt lyssnande? För det första så tenderar andra människor att tycka om dig. De känner sig värdefulla. Att få någon som verkligen lyssnar är bra för självförtroendet. Du lyssnar ju för att du verkligen vill höra vad personen har att säga. Detta gör att den andra personen känner sig viktig.

För det andra får du en bättre förståelse för andra människor. Och du lär dig antagligen saker. Du kanske fortfarande inte håller med den andra människan och du kanske fortfarande drar andra slutsatser, men du förstår vad den andra personens tankar kommer ifrån. Genom att skapa förståelse får du också lättare att tycka om andra människor.

Personen som du lyssnar på får alltså lättare att tycka om dig samtidigt som du också får det lättare att tycka om hen.

Nästa gång du ska samtala med en person träna ditt aktiva lyssnande. Bara genom att tänka att du ska vara aktiv i ditt lyssnade har du kommit en bit på vägen. Du kan lyssna på personens tonläge, vilka gester personen gör, hur personen sitter, vilken utstrålning personen har och framförallt vad personen faktiskt säger. I början kanske du bara klarar att lyssna aktivt i fem minuter innan du känner att dina tankar driftar iväg. Det är okej, att lyssna aktivt är en träningssak. När andra tankar kommer försök att acceptera att de har kommit och för därefter tillbaka din uppmärksamhet till personen igen.