I fredags träffade jag min mentor Jens. Ungefär i mitten av vårt samtal upptäckte jag att vi speglade varandra. Jag tycker alltid att det är kul att upptäcka när en spegling sker.

Vad innebär då ”spegling”. Jo det innebär att man omedvetet eller medvetet härmar en annan person/ grupp. Det kan innebära att när den ena personen lutar sig framåt så följer den andra efter eller om den ena personen lutar huvudet i handen så lutar även den andra personen huvudet i handen.

Efter att jag hade upptäckt att jag och Jens speglade varandra så bytte jag ställning medvetet några gånger för att se om Jens skulle följa efter. Vilket han gjorde- ganska häftigt faktiskt!

För att skapa rätt förutsättning för en interaktion och börja bygga relationer kan man alltså använda spegling som ett verktyg. Vi kan härma och spegla för att skapa en stabil grundstomme för smidiga interaktioner. Studier har visat att de personer som använder sig av spegling tenderar att bli mer omtyckta än de personer som inte gör det.

Det kan exempelvis vara bra att använda sig av i en intervjusituation. Om du som intervjuare försöker att härma kandidaten så känner sig kandidaten mindre nervös och du får lättare att få användbar information.

Spegling kan alltså användas i början av en relation, men det kan också användas vid exempelvis konflikthantering.

En stor faktor vid en konflikt är ofta att personer känner att ingen förstår dem och att de blir missförstådda. Spegling fungerar nämligen även ”tvärt om”. Ifall vi träffar människor som vi inte gillar så gör vi motsatsen till spegling. Ifall den ena personen lutar sig fram så lutar den andra sig tillbaka. Vid kulturkrockar är det tydligt att spegling inte sker. Parterna förstår nämligen inte riktigt rörelsemönstret eftersom det tillhör en annan kultur.

Så för att skapa en mer gemensam grund och för att bli omtyckt kan återigen spegling användas. Det skapar gemenskap och känslan av att ”den andra personen är som mig”. Det blir ett VI och inte DU och JAG.

Givetvis kan inte detta bli för uppenbart, härmar du efter hela tiden kommer det istället att bli uppenbart komiskt. Spegling sker subtilt och vid utvalda tillfällen.

Prova nästa gång du interagerar med andra!