Igår träffade jag min nya mentor Jens och i förgår tog jag och min förening ett beslut om att starta upp ett eget mentorskapsprogram.

Jag kommer alltså under ett år framöver dels ha en mentor och dels vara projektledare för ett mentorskapsprogram. Spännande!

Det är så lyxigt att ha en mentor- tänk dig en person som bara finns till för dig under ett möte. Givetvis kommer även en mentor att få ut mycket av att vara mentor, men det är adeptens agenda som ska stå i fokus.

Att ha en mentor och att vara en mentor är en strålande möjlighet att utvecklas. Både mentor och adept kan utbyta idéer och ge varandra tips.

Mentorns främsta roll är att vara en vägledare och ett bollplank för adepten. Det gäller att guida adepten utifrån hens målsättningar.

Eftersom det är adeptens mål som ska stå i fokus är det viktigt att adepten lägger tid på att fundera på vad hen vill få ut av sin mentorsrelation. Det är oftast adepten som bestämmer vilka ämnen som ska stå på agendan.

Fram till Maj ska jag alltså träffa min mentor Jens. Det vi mest ska ägna tid åt är att formulera hur jag vill att min framtid ska se ut och hur jag når dit. Jag ska även hälsa på hans arbetsplats  (SISU Idrottsutbildarna), han ska hälsa på hos mig, vi ska göra studiebesök och vi ska tillsammans välja ut några personer ur Jens nätverk som jag kan få prata med. Jag ser verkligen fram emot tiden tillsammans med Jens fram till Maj!

Min och Jens mentorrelation är i samarbete med mitt fackförbund Jusek. Mer om detta kan ni läsa här.

Det var det ena sidan av myntet. Jag kommer under hösten/våren att vara projektledare för ett mentorskapsprogram som Rotaract Djurgården kommer att arrangera. Rotaract Djurgården är en förening som jag är aktiv inom. Mer om oss kan ni läsa här.

Vi kommer att rikta oss till personer som är mellan 13-16 år gamla. Ungdomarna ska tycka att det vore roligt och lärorikt att ha en mentor som själv inte är allt för gammal. Vi i Rotaract Djurgården är alla runt 20-35 år gamla. Givetvis är det även här ungdomens agenda som kommer att stå i fokus, men mentorn kommer att vara mer driven här än i ett traditionellt mentorskapsprogram. Förutom en mentor kommer vi att erbjuda tre olika workshops och ”storträffar” där alla adepter/mentorer får möjlighet att träffas.

Att vara mentor är ett utmärkt tillfälle att träna sitt coachande ledarskap. Mentor måste verkligen lära sig att lyssna aktivt och försöka att förstå adepten. Adepten måste känna ett stort förtroende för sin mentor för att relationen ska kunna fungera. Detta är givetvis extra viktigt om man ska vara mentor åt en ungdom. Mentorn måste ha tålamod och kunna kommunicera på rätt nivå.

Jag ser fram emot att få vara adept och staka ut en plan för min framtid och jag ser fram emot att få träna mitt coachande ledarskap genom att vara mentor!