Vikten av att ta initiativ!

Initiativ. Hur ofta tar du det? Jag kan bara tala för mig själv, men en medarbetare som tar initiativ är verkligen guld värd. Det gör mitt arbete som chef så otroligt mycket lättare. Tänk en medarbetare som gör arbetet innan jag ens hinner be om det. En dröm! Att ta...