Har du koll på vad du lägger din tid på som ledare?

Har du koll på vad du lägger din tid på som ledare? Och har du koll på ditt ROI? Som ledare behöver du ha koll på vad du lägger din tid på och att det faktiskt är rätt saker du gör. Vad som är rätt saker är såklart olika från organisation till organisation och från person till person. Men det finns ändå förslag på vad rätt saker kan vara! I det här inlägget gör jag ett försök till att beskriva vad du som ledare ska lägga din tid på, totalt blev det 9 aktiviteter 😊

Ha uppsikt över hur teamet arbetar

Många chefer träffar i princip aldrig några av sina medarbetare. Då blir det mycket svårt att ge feedback, prata om styrkor och svagheter och reflektera över arbetssituationen. Det finns någonting som heter ”management by walking around” och det tycker jag inte alls är så tokigt sätt att arbeta med sitt ledarskap. Jag tycker du som ledare ska avsätta tid i din kalender för att verkligen gå runt och jobba tillsammans med dina medarbetare. Är det många som har ett ”skrivbordsjobb” så finns det ingenting som hindrar dig från att sätta dig bredvid och fråga ”hur går det med rapporten”?

Många ledare lägger mycket tid på att planera och organisera

Det kan handla om att formulera målsättningar, göra upp en budget, se vilka resurser som finns till förfogande och utveckla strukturer för hur teamet ska arbeta. Min åsikt är att det är lätt att planera för mycket. Det behöver vara mer fokus på att göra än att planera. Vår värld idag är i konstant förändring och det fungerar inte så bra med för långsiktiga planer. Det är mer viktigt att vara adaptiv och anpassningsbar.

Fatta beslut

I så lång utsträckning som det är möjligt tycker jag att olika beslut ska sammanfattas tillsammans med medarbetarna. Ibland går inte det, eller så är det inte önskvärt och då behöver du som ledare fatta beslut.

Omvärldsanalys

Tänk till hur du på ett strukturerat sätt kan jobba med omvärldsanalys. Det är mycket viktigare att ha koll på omvärlden idag än vad det var för ett par år sedan. Kanske ska du ha avsatt tid i din kalender varannan vecka för att gå igenom några väl valda sajter, kolla igenom LinkedIn eller skumläsa en facktidning. Genom att ha ett öga på vad som händer i omvärlden kommer du kunna hjälpa till att ändra på arbetsmetoder och finjustera företagets riktning kontinuerligt.

Granska effektivitet och produktivitet

Alla organisationer vill att alla ska arbeta så effektivt och produktivt som möjligt. Det gäller verkligen att tänka till här. I målsättningen att strama upp, kanske det motsatta händer. Jag har varit med om många gånger där en uppstramning har skett, arbetsresultaten höjs under en period. Men bara UNDER EN PERIOD. Därefter börjar de dala och blir sämre än vad de var från början. Vi människor behöver ha utrymme för återhämtning och vidareutbildning. Vi klarar inte av att arbeta i konstanta arbetstoppar, utan behöver ha en rytm med toppar och perioder av vila.

Representera

När en är ledare är en alltid ansiktet utåt. Det spelar faktiskt ingen roll om du är på jobbet eller befinner dig i ett privat sammanhang. Därför är det viktigt att verkligen vara i rätt organisation så att du kan vara ”äkta”. Jag tycker också det är en god idé att försöka synas utåt lite grann. Skriv något inlägg på LinkedIn ibland, gå på en nätverksträff någon gång per år. Det stärker både ditt egna varumärke och organisationen du jobbar hos just nu.

Kommunicera och medla

Att prata med sina medarbetare är kanske det en ledare borde lägga sin mesta tid enligt mig. Det kan vara samtal under möten, mellan individer, i grupp, svåra samtal, utvecklingssamtal; you name it. Ibland behövs det också lösas konflikter och vara en medlare mellan medarbetare. Tips från coachen är dock att ta in en extern konsult vid djupare konflikter, eller konflikter som går mot att fördjupas. Det är mycket värdefullt att ha en neutralpart som inte upplevs står på någons sida.

Vidareutbildning

Du som ledare behöver givetvis fortsätta utbilda dig och arbeta med kompetensutveckling. Både inom ditt fackområde och inom ledarskap. Anlita gärna mig för detta 😉

Administration

Mejl, fylla i rapporter, dokumentera…. Tänk verkligen till här så att det inte äter upp din tid. Ta hjälp, anställ någon som kan hjälpa till här, eller se över era system. Du som ledare har faktiskt bättre saker att lägga din tid på. Det är viktigt att både du och dina chefer faktiskt förstår detta.

 

Vad ska du som ledare göra med den här informationen då? Jag förslår följande:

  • Titta igenom alla 9 aktiviteter och rangordna dem. Vilka tycker du är viktigast?
  • Därefter uppskattar du hur mycket tid du lägger på varje aktivitet. Tänk att din arbetsvecka innehåller 37,5 timmar.
  • Jämför resultatet. Är det som är viktigast det du lägger mest tid på? Eller hur ser din situation ut?
  • Vill du ändra på någonting? Iså fall hur ska du göra det?

 

Vad tycker du?

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill säga ”hej” så når du mig alltid på anna@ledarskaphalsa.se Och glöm inte att jag just nu har tema ledarskap på instagram. Du hittar alla inlägg genom att söka på #lhledarskap 🙂

Jag har passion för din utveckling!

//Anna