Kommunikation kan ibland upplevas som svår eftersom det är långt mycket mer än bara talet som spelar in när vi prata och förstå varandra.

En definition på kommunikation är:

”Utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse”.

Hela grejen med kommunikation är alltså att dela med sig av sina funderingar och föreställningar om världen för att kunna leva tillsammans utan att hela tiden springa om varandra.

Vi vill bli förstådda och vi vill förstå. Vi vill kunna leva tillsammans i harmoni.

När vi kommunicerar med varandra är det en rad faktorer som vi behöver tänka på för att göra oss förstådda:

Klädsel– Vi använder kläder och assessorer  för stärka det vi vill förmedla. Exempelvis använder vi glasögon om vi vill stärka vår trovärdighet och upplevas som smarta. Mörka kläder är att föredra om vi inte vill ta fokus från det vi faktiskt säger. Mycket färger och mönster om vi vill sticka ut. Kläder stärker även grupptillhörighet. Exempelvis vill ett hälsoföretag gärna att sina anställda ska klä sig åt det sportiga hållet. Vilka kläder som lämpar sig i vilka sammanhang kan vara starkt platsbundet och kulturellt betingat.

Ansiktsuttryck– Ansiktet förmedlar ofta sinnesstämning. Har vi mycket energi syns detta i ögonen och huden, är du trött kommer detta att märkas av som mest i ansiktet, framförallt runt ögonen. Vill vi verka glada behöver ansiktet utstråla detta, vi behöver le och se nyfikna ut.

Röst– Blir vi nervösa tenderar vår röst att åka upp i huvudklang och bli ljus. Detta kan ofta vara jobbigt att lyssna på och personen kan upplevas som nervös. Det är ofta behagligare att lyssna på någon med grundad röst som dessutom inte pratar för snabbt.

Språk– Unga som använder mycket slang och uttryck kan av en äldre generation uppfattas som oseriösa, medan äldre istället kan uppfattas som tråkiga av unga. Tänk också på att lägga språknivån så att alla verkligen förstår. En akademiker behöver exempelvis tänka på att inte använda ord som endast använd inom fackkunskapen. Det är lätt hänt att språk skapar ”klasser” och en känsla av underlägsenhet.

Gester– Förstärk det du vill förmedla med hjälp av gester. Berättar du om en boll kan du med hjälp av dina händer teckna en boll, visar du vägen pekar du naturligt med dina händer dit hen ska.

Kroppshållning– Ska du förmedla att du har någonting att säga till om behöver du våga ta plats. Sträck på dig och så stadigt i golvet. Står du istället med fötterna tätt ihop och har en ihopsjunken hållning kommer du att signalera osäkerhet.

Rörelsemönster– Tänk på vart du befinner dig. Spa personal behöver exempelvis röra sig lugnt och harmoniskt för att förankras i miljön. En chef som springer runt överallt sätter den standarden för övriga personal.

Energinivå– Det är svårt att verka trovärdig om du ska berätta om en vision och ser väldigt trött ut. Föreställningen om en vision är att den ska vara lustfylld, någonting som är värt att sträva efter och uppnå. Det behöver din energinivå spegla. Energinivå kan också handla om att läsa av en annan människa som du ska kommunicera med. Energinivåer får inte skilja sig för mycket åt mellan människor, minska klyftan genom att försöka anpassa dig.

Närhet/ distans– Vilken närhet och distans människor är bekväma med att ha är väldigt individuellt och kultur betingat. En del har en väldigt vid bekvämlighetszon och är inte okey med kramar, eller fysisk beröring och vill gärna prata på minst en armlängds avstånd.

Ett bra sätt för att verkligen förstå hur ovanstående faktorer påverkar kommunikationen är att delta i en workshop. Kontakta mig om ni är intresserade av olika workshops.