Idag blev  jag intervjuad av en tjej som heter Isabell. Hon jobbar med ett projekt som vill skapa mer långsiktighet för ideella arbeten. Det tycker jag är väldigt bra eftersom även min upplevelse är att ideella projekt har problem med just långsiktighet.

Den sista frågan Isabell ställde var:

”Vilka faktorer spelar roll för att du ska engagera dig långsiktigt?”

  1. Erfarenhetsutbyte med människor. Jag skulle inte vilja jobba själv med en ideell fråga. För mig är det viktigt att jag kan utbyta ideér, tankar och faktiskt diskutera mig fram till en lösning. Jag tror inte att en individ sitter inne med alla svar därför är det viktigt att vi diskuterar oss fram till alternativ. Det utvecklas jag av och kvalitén i beslutet tror jag blir bättre.
  2. Jag får uppskattning. Eftersom jag inte får lön för mitt arbete i form av pengar blir uppskattningen min ”lön”. En människa som arbetar ideellt kan man aldrig ta för given. Det finns inget papperskontrakt utan de kontrakt som skapas är psykologiska. Med uppriktig uppskattning kommer du långt!
  3. Jag vill veta att det jag gör kommer att göra skillnad.  Vissa ideella projekt är väldigt ”hands on”. Samlar jag exempelvis in 50 deodoranter så är det väldigt tydligt att jag har gjort en insats. Jobbar jag däremot som informatör för en organisation är det svårt att se det direkta värdet. Då måste den idédrivna organisationen vara tydlig med att kunna visa hur det jag gör kommer att påverka.
  4. Tidsaspekten ska spegla verkligheten. För att jag ska kunna fatta beslut om att vara med i ett projekt eller inte behöver jag ha en uppskattning av hur mycket tid det kommer att krävas av mig. Det är viktigt att denna informationen är riktig. Visar det sig att det tar mycket mer tid än vad som sas från början är det möjligt att jag inte längre kan vara med. Här gäller det även att jag är uppriktig mot mig själv, kommer jag verkligen ha tid med det här projektet? Jag tror att det är bättre att tacka ”nej” än att senare inse att livet inte går ihop och därmed behöva hoppa av.
  5. Jag väljer en idé som jag verkligen tror på. Det finns så många olika typer av projekt och idéer som man kan engagera sig i. Välj verkligen någonting som ligger dig varmt om hjärtat. En lördagsmorgon så tryter kanske motivationen och då är det extra viktigt att du faktiskt tror på grundidén för att du ska gå upp och engagera dig.

Isabell håller på att genomföra djupintervjuer just nu till sitt projekt och känner du att du vill dela med dig av dina tankar ang ideellt engagemang och långsiktighet når du Isabell på:

isabell@kaospilot.dk

Är du intresserad av att engagera dig ideellt kan du titta in på Volontärbyråns hemsida. De hjälper ideella organisationer och människor att hitta varandra.