Konsult

Rekrytering, unga medarbetare, hälsa och ledarskapsfrågor

Jag hjälper gärna till med kortare och längre uppdrag

Mina tidigare kunder kan intyga att jag är kompetent, professionell, lätt att arbeta med och hitintills har jag haft 100% kundnöjdhet. Det beror antagligen på att en av mina viktigaste värderingar är respekt och för att jag geunint tycker det jag gör är oerhört givande. Jag hjälper er gärna med punktinsatser eller längre uppdrag. Nedanför kan du läsa om vad jag är specialiserad på.

Vi anlitade Anna för att utföra djupintervjuer, arrangera en workshop och skriva en avslutande rapport för hur vi på Mimer kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för unga personer. ”Vi är 100% nöjda med vårt samarbete med Anna. Anna har rakt igenom varit professionell, trevlig och kompetent i sitt bemötande. Vi uppskattade det avslutande materialet eftersom det var både snyggt och mycket konkret.”

- Wivecka Ljungh, HR- & Kvalitetschef, Bostads AB Mimer
Kontakta mig för upplägg och offert

Konsulttjänster inom fyra olika områden

Rekrytering

Är ni ett mindre företag och vill bygga upp ett rekryteringssystem hjälper jag gärna till. Exempelvis gör jag en behovsanalys för att ta fram intervjumallar, skapa en ansökningsprocess och hjälper er med kriterier för urval. Är ni ett större företag och vill ha hjälp med punktinsatser, exempelvis djupintervjuer, hjälper jag gärna till med det också.

Hälsa

Jag hjälper er att skapa en stödjande miljö för att arbeta uthålligt och varaktigt med hälsa i er organisation. Vi vet att hälsa är en förutsättning för att kunna prestera. Mår vi inte bra klarar vi varken av att nå individuella eller organisationens mål. Hälsa är en resurs som skapar handlingskraft att ge varaktiga resultat. Jag hjälper er att välja, utveckla, använda och utvärdera hälsofrämjande insatser. 

Unga medarbetare

Söker ni expertkunskap kring hur er arbetsplats behöver utformas, vilken form av ledarskap som behövs för att få unga att prestera, vad unga tittar på när de väljer arbetsplats och vad som får de att stanna kvar länge? Då kan jag hjälpa er med det!

Jag har unik expertkunskap kring hur en arbetsplats ska utformas för att unga personer ska attraheras, prestera, trivas och stanna kvar länge.

Ledarskap och projektledning

Med över åtta års chefserfarenhet och två års erfarenhet av projektledning bistår jag gärna med exempelvis ledarskapsutbildningar, kortare projektledningsuppdrag eller interimuppdrag. Jag coachar även chefer och talanger på er arbetsplats.

Vi anlitade Anna för att utföra djupintervjuer samt administrera en enkät för personer under 30 år. ”Vi är mycket nöjda Anna. Vår upplevelse är att Anna har haft en bra initiativförmåga, varit alert och haft ordning och reda. Anna har stor kunnighet om målgruppen och projektet har rullat på bra.”

Mats Olsson, Director Health & Healthcare hos Kairos Future
Kontakta mig för upplägg och offert

Vill du veta mer om min bakgrund och mina meriter?

Vad kostar det att anlita mig?

Priserna nedan är förslag, priserna skiljer sig beroende på ideell förening, skola, företag, längd på uppdrag etc. Kontakta mig för att diskutera upplägg samt få en offert.

Kortare uppdrag:

1500kr ex moms/timme

Längre uppdrag: 

950kr ex moms/timme

”Anna har utan tvekan varit vår mest värdefulla medarbetare sedan företaget startades. Hon har en exceptionell drivkraft genom att på egen hand identifiera utvecklingsområden i verksamheten, läsa på om relevant forskning inom området, utarbeta en lösning baserat på detta och implementera det i form av nya utbildningar och arbetssätt för att driva företaget framåt.”

Benjamin Kainz, VD hos Ung Omsorg

Kontakta mig

Telefon

0736467801

Epost

anna@ledarskaphalsa.se

Besöksadress

Luntmakargatan52